ActueelPeel Duurzaam Gezond zet zich in voor kwetsbare ouderen

23 december 2016

Hoe kunnen we kwetsbare ouderen in de Peel zo lang mogelijk vitaal houden, ondanks de beperkingen van het ouder worden? Die vraag stond donderdagavond 15 december centraal tijdens de kick-off bijeenkomst Kwetsbare Ouderen van Peel Duurzaam Gezond.  Het doel? Meer samenwerken om tot betere resultaten te komen. Deelnemende partijen aan Peel Duuzaam Gezond zijn: ORO, de Zorgboog, Elkerliek ziekenhuis, Zorgbelang Brabant, LEVgroep, GGZ Oost Brabant, SMO, Sint Annaklooster, Savant Zorg, RHV Helmond eo en GGD Brabant-Zuidoost.
 

De zorgkosten in Nederland lopen op. Op dit moment bedragen ze zo’n 100 miljard euro per jaar en het einde lijkt nog niet in zicht. Slimmer omgaan met geld in de zorg is dan ook het devies. Hoe? Door de handen ineen te slaan en meer samen te werken. Dat is de insteek van Peel Duurzaam Gezond, een beweging die in gang is gezet door 10 zorg- en welzijnsorganisatie uit de Peelregio. Op 15 december vond de aftrap plaats voor het thema kwetsbare ouderen. De opdracht voor 40 deelnemers aan de bijeenkomst: hoe kunnen we door slimmer samen te werken de ouderen in de Peelregio langer vitaal houden?

Jong en oud
Dat het wel goed zit met de betrokkenheid, blijkt al snel. Binnen een half uur ontstaan tientallen nieuwe initiatieven. Eén van de ideeën die op veel waardering kan rekenen: koppel een jongere aan een oudere. De jongere kan zich in het kader van de maatschappelijke stage inzetten voor de oudere. Een mooi bijeffect is dat de tiener zich meer bewust wordt van de gevolgen van het ouder worden. Daarnaast ontstaat er meer begrip voor elkaars situatie. Een tweede initiatief dat op veel enthousiasme uit de zaal kan rekenen: een logeerhuis voor mensen met dementie zodat mantelzorgers af en toe ontlast kunnen worden.

Doorpakken
Om te zorgen dat het niet alleen bij deze goede ideeën blijft, worden harde afspraken gemaakt. Wie gaat zich inzetten voor welk initiatief? Binnenkort volgt een tweede bijeenkomst waarin de vorderingen worden besproken.

Op de goede weg
Tijdens de kick-off bijeenkomst wordt duidelijk dat er ook nu al volop wordt samengewerkt in de regio. Een goed voorbeeld is OZO-verbindzorg. Via een eenvoudig computerprogramma worden alle partijen (mantelzorgers, familie en zorgverleners) die betrokken zijn bij de zorg en het welzijn van een cliënt samengebracht. Er vormt zich een netwerk rondom de cliënt, waarbij de cliënt bepaalt wie er mee doet. Alle partijen zijn zo beter op de hoogte en de lijntjes zijn kort.

Toch is er nog een hoop werk te verzetten, is de conclusie aan het einde van de avond. Om de taak die voor ons ligt te volbrengen, is samenwerking een must. Eilandvorming moet te allen tijde worden voorkomen. Alleen dan kunnen we stappen zetten.

Peel Duurzaam Gezond is een samenwerking tussen elf zorg- en welzijnsorganisaties uit de Peel die de handen ineen hebben geslagen om de vitaliteit en de sociale cohesie van de Peel te bevorderen door gezamenlijk regionaal gezondheidsbeleid tot uitvoer te brengen. Daarbij gaan zij uit van de taal van Positieve Gezondheid. Dat vraagt anders kijken naar gezondheid, anders kijken naar de zorgprofessie en anders kijken naar het organiseren van de zorg. Deelnemende partijen zijn: ORO, de Zorgboog, Elkerliek ziekenhuis, Zorgbelang Brabant, LEVgroep, GGZ Oost Brabant, SMO, Sint Annaklooster, Savant Zorg, RHV Helmond eo en GGD Brabant-Zuidoost.

Meer nieuws