Vraag en antwoord contracten zorgverzekeraarsWat betekent het voor mij als er nog geen contract is met mijn verzekeraar?
Daarvoor kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Op dit moment lijken verzekerden zich geen acute zorgen te maken. Zoals bijvoorbeeld op de website en in de polisvoorwaarden van CZ staat, is er het komend jaar nog de garantie dat de zorgkosten voor het ziekenhuis vergoed worden volgens uw verzekeringsvoorwaarden. Wilt u 100 procent zekerheid? Dan kunt u het beste contact opnemen met uw verzekeraar.
Als er een vergoedingsgarantie is, dan zult u in het Elkerliek ook de reguliere zorg krijgen volgens de polisvoorwaarden.


Kan er voor het eind van het jaar nog een overeenkomst komen?
Het Elkerliek spant zich tot het uiterste in om alsnog passende afspraken te maken met CZ en Caresq. Zodra er nieuws is informeren wij onze patiënten via deze website.

Tot en met 31 december 2019 heeft u de kans de zorgverzekering bij uw huidige  zorgverzekeraar op te zeggen. U heeft dan nog tot 1 februari 2020 om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten.
LET OP: Zorgverzekeraars moeten u altijd accepteren voor de basisverzekering, maar voor de aanvullende verzekering geldt dat niet.