Bijwerkingen bij de behandeling tegen kanker of bloedziekteHet is belangrijk dat u goed luistert naar uw eigen lichaam. Iedereen reageert verschillend op de behandeling. Maak gebruik van de tips en adviezen die beschreven staan in de aanvullende module in uw Patiënten Informatie Dossier.

Contact opnemen

Heeft u een behandeling met chemo-, doelgerichte- en/of imunnotherapie? Neem dan direct contact op met het ziekenhuis in de volgende gevallen:

  • Koorts van 38,5 0C en hoger of bij koude rillingen ten gevolge van koorts (rectaal gemeten)
  • Bloedverlies bij urine of ontlasting. Wanneer u al regelmatig bloedverlies via de ontlasting (t.g.v. uw ziekte) heeft, dan contact opnemen wanneer dit meer is dan u gewend bent.
  • Bloedverlies bij hoesten of via de neus (langer dan 20 minuten).
  • Spontane blauwe plekken.
  • Toenemende kortademigheid.
  • Toenemende pijnklachten.
  • Misselijkheid/ braken langer dan 24 uur; u krijgt geen vocht en voeding binnen.
  • Waterdunne diarree langer dan 48 uur.
  • Bij gebruik van Bevacizumab (Avastin®): (plotse) enorme buikpijn.
  • Klachten waarvan u van mening bent dat directe actie nodig is. Probeer wel uw klachten zo duidelijk mogelijk uit te leggen en waarom u van mening bent dat het niet langer kan wachten.

U neemt zo snel mogelijk contact op met de polikliniek/ dagbehandeling Hemato-oncologie (tijdens werkdagen) of de Spoedeisende hulp (buiten kantooruren). Voor telefoonnummers raadpleegt u uw Patiënten Informatie Dossier (PID) bij het rode tabblad.

Telefonisch Verpleegkundig Spreekuur

Heeft u nog vragen over uw behandelingen en mogelijke bijwerkingen dan kunt u contact opnemen met het Telefonisch Verpleegkundig Spreekuur. Het Telefonisch verpleegkundig spreekuur is bereikbaar op werkdagen, tussen 09.00- 10.00 uur, telefoonnummer: 0492- 59 59 47.

Belangrijk om te weten: u kunt niet zonder afspraak langskomen op de polikliniek Hemato-oncologie (4A).