DarmkankerWat is Darmkanker?

Darmkanker (colorectaal carcinoom) is een veelvoorkomende vorm van kanker, vooral bij mensen van zestig jaar en ouder. Deze ziekte komt iets vaker bij mannen voor dan bij vrouwen. Darmkanker ontstaat vrijwel altijd uit een poliep. Een darmpoliep is een wildgroei van het slijmvlies van de darm. De meeste poliepen zijn goedaardig en blijven dit ook. Slechts in een klein percentage poliepen komen ‘onrustige cellen’ voor. Als deze ‘onrustige cellen’ kwaadaardig zijn en in de wand van de dikke darm groeien, spreken we van darmkanker.

Wat kunt u verwachten?

Op onze polikliniek chirurgie kunt u terecht wanneer er bij u een verdenking is van darmkanker. Vaak wordt u hiervoor verwezen door uw huisarts of een internist of komt u via het bevolkingsonderzoek bij ons terecht. Meestal is daarbij een darmonderzoek verricht waarbij een afwijking gevonden is en er gedacht wordt aan darmkanker. Wanneer darmkanker bij u wordt vastgesteld, is het belangrijk dat u goed geholpen wordt en snel weet waar u aan toe bent. Darmkanker is een goed behandelbare vorm van kanker mits de tumor in een vroeg stadium ontdekt wordt. Hoe eerder darmkanker vastgesteld wordt, hoe groter de kans op genezing. Om de diagnose darmkanker met zekerheid te stellen en het behandelplan te bepalen zijn verschillende vervolgonderzoeken nodig.
Welke behandeling u krijgt is afhankelijk van:

  • locatie/grootte van de tumor;
  • stadium van de ziekte;
  • uw leeftijd;
  • algehele lichamelijke conditie en bijkomende ziekten.

Behandelmogelijkheden bij darmkanker:

De rol van de verpleegkundig specialist

Tijdens uw behandeltraject in het Elkerliek ziekenhuis is de verpleegkundig specialist uw aanspreekpunt. De verpleegkundig specialist combineert verpleegkundige behandelingen met medische behandelingen. De verpleegkundig specialist werkt zelfstandig naast de medisch specialist. De verpleegkundig specialist is de regisseur van het hele zorgproces, zowel medisch als logistiek. Bij de verpleegkundig specialist kunt u terecht met vragen over uw ziekte en behandeling. Het streven is om zoveel mogelijk afspraken bij dezelfde verpleegkundig specialist te plannen. Bij telefonisch contact of bij afwezigheid kan het echter zijn dat een collega u te woord staat. Zij is ook op de hoogte van uw situatie en kan u verder helpen met uw vragen.