Keel-, Neus- en Oorheelkunde

U bevindt zich hier: Home | Specialismen en spreekuren | Keel-, Neus- en Oorheelkunde

contact icoon

telefoon: 0492-595555

meer contactinformatie

Keel-, Neus- en Oorheelkunde


Belangrijke mededeling i.v.m. het coronavirus

Heeft u een afspraak in het ziekenhuis?
Dan is het goed om te weten dat het in het Elkerliek veilig is. We willen de kans op verspreiding van het coronavirus minimaliseren. Daarom zijn er een aantal belangrijke zaken waarvoor we uw aandacht vragen. Zaken die écht anders zijn dan voorheen. We vragen hierbij uw medewerking om uw bezoek voor uzelf, onze medewerkers en andere patiënten zo veilig en prettig mogelijk te laten verlopen.

Wilt u een afspraak plannen?
Heeft u een verwijzing met zorgdomeinnummer? In veel gevallen kunt u inmiddels weer zelf een afspraak online inplannen via MijnElkerliek. Is uw type afspraak nog niet online in te plannen? Dan benadert het Elkerliek u telefonisch om een afspraak in te plannen of u ontvangt een oproep per post. Bel ons dan liever niet om te vragen of u al aan de beurt bent. Zo helpt u ons om het ziekenhuis telefonisch goed bereikbaar te houden voor patiënten met urgente medische vragen.

Lees hier wat moet u weten voorafgaand aan uw afspraak.


Wat is Keel-, Neus- en Oorheelkunde?

KNO staat het voor het specialisme dat zich richt op aandoeningen aan keel, neus en oren. Omdat er een samenhang is tussen keel, neus en oren, worden deze drie gebieden binnen één specialisme behandeld. U wordt geholpen door een KNO-arts. Naast de behandeling van keel, neus en oren, houdt deze specialist zich bezig met afwijkingen aan hoofd en hals.

Op de polikliniek KNO worden alle gehooronderzoeken bij kinderen en volwassenen uitgevoerd door gecertificeerde medewerkers van het Audiologisch Centrum Eindhoven.

Wat kunt u verwachten?

Als u klachten heeft, gaat u eerst naar de huisarts. Van hem of haar krijgt u een doorverwijzing naar deze afdeling. Na een eerste gesprek, waarin we dieper op de klacht ingaan, volgt vaak nader onderzoek.

De arts stelt een diagnose en zal u in de meeste gevallen zelf opereren of anderszins behandelen. Bekende operaties die een KNO-arts uitvoert, zijn het knippen van de amandelen, het verlengen van een te kort tongriempje, operaties aan het neustussenschot en neusbijholten, operaties aan de oorschelp (flaporen) en operaties aan het inwendige oor.

Verder voert de specialist ingrepen uit om snurken te verminderen, verwijdert hij gezwellen in de mond en speekselklieren en behandelt hij heesheid. Neusproblemen opereert de KNO-arts zowel inwendig als uitwendig. Hij onderzoekt en behandelt bovendien klachten die worden veroorzaakt door allergie van de bovenste luchtwegen. Goed- en kwaadaardige gezwellen in het bovenste deel van de hals worden vaak veroorzaakt door afwijkingen aan de mond, keel of neus. Een KNO-arts kan deze afwijkingen daarom meestal snel herkennen. Daarom neemt de arts ook deze afwijkingen voor zijn rekening.

Veelvoorkomende klachten

Wanneer komt u in aanraking met de KNO-arts? Hieronder een overzicht van veelvoorkomende behandelingen.

Bij kinderen:

  • Amandelen verwijderen
  • Buisjes plaatsen

Bij volwassenen:

  • Gehooroperaties (gehoor verbeterend en -sanerend)
  • Neus septum correctie (rechtzetten neustussenschot)
  • Complete neuscorrectie (zowel in- als uitwendig)
  • Behandeling van neus bijholten (bij chronische verkoudheid)
  • Stembandoperaties (bijvoorbeeld bij knobbeltjes)
  • Amandelen
  • Behandeling van amandelen
  • Diagnostiek