Klinische ChemieKlinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde

    

   


Hoge kwaliteit van zorg

Het Elkerliek ziekenhuis heeft bij de Raad Van Accreditatie de accreditatie voor de ISO15189-norm (registratienummer M062) behaald en houdt dit actueel door regelmatige herbeoordelingen. Dit keurmerk is een bekroning op ons werk en een bevestiging dat u bij ons op goede zorg en laboratoriumdiagnostiek kunt rekenen.

Specialisten

Duijnhoven, de heer dr. J.L.P. van

Klinisch chemicus

Schoenmakers, de heer dr. C.H.H.

Klinisch chemicus

Koenders, mevrouw dr. M.M.J.F.

Klinisch chemicus

Keuren, de heer dr. J.F.W.

Klinisch chemicus

Veelgestelde vragen

Mag ik ook zonder afspraak komen prikken?
De bloedafname werkt uitsluitend op afspraak. U kunt een afspraak maken op www.elkerliek.nl/bloedafname.

Wanneer en voor welke testen moet ik nuchter naar de bloedafname komen?
Dit verschilt per test en is vaak aangegeven op uw aanvraagbrief. Voor een glucosebepaling moet u vaak nuchter blijven, vooral wanneer u voor de diabetesdienst geprikt moet worden.

Wat betekent nuchter zijn?
Nuchter zijn houdt in dat u 8 uur voorafgaand aan de bloedafname geen eten of drinken nuttigt. Water, Thee en koffie zonder suiker/ melk kunt u wel nuttigen. Moet u nuchter blijven maar u houd het niet vol, geef dit dan duidelijk aan de medewerker van de bloedafname door. De medewerker vermeldt dit op de aanvraag.

Hoe laat komt de bloedafname bij mij thuis langs?
Het laboratorium hanteert de volgende richttijden:
Niet nuchter: 08:00-12:00u
Nuchter: 08:00-10:00u
Bloedafname bij u thuis kan alleen plaatsvinden op indicatie van uw (huis)arts.

Ik kom naar de poli bloedafname met mijn kind, waar moet ik rekening mee houden?
Bij voorkeur komt u met uw kind naar poli bloedafname locatie Vita_Liek, Wesselmanlaan of Deurne. Op afsprakenzuil bij de ingang drukt u dan voor de knop ‘Kinderen <8 jaar’. Uw kind wordt dan met voorrang geholpen om de wachttijd te minimaliseren. Uit de praktijk blijkt dat het voor het kind het gemakkelijkst is wanneer 2 medewerkers het bloed afnemen en dat u als ouder uw kind op schoot neemt. Een prikje voel je natuurlijk wel, maar wij zullen er alles aan doen deze ervaring zo prettig als mogelijk te laten zijn. Uw kind krijgt na afloop een prikdiploma en mag iets leuks uitzoeken!

Ik heb mijn trombosedienst kaart niet ontvangen, moet ik nu bellen?
Uw antistollingsmedicatie wordt 3 dagen door gedoseerd, wacht u rustig op de post, deze kan 1 dag vertraging hebben. Belt u a.u.b. pas wanneer u de vólgende dag nog steeds geen kaart heeft ontvangen.

Kan ik mijn eigen uitslagen inzien?
Als u op het zorgportaal van het Elkerliek inlogt met uw DigiD heeft u onder andere inzage in delen van uw medisch dossier, waaronder uw uitslagen aangevraagd door specialisten van het Elkerliek ziekenhuis.

Bij wie moet ik zijn voor uitleg over mijn uitslagen?
Uitslagen en uitleg hierover zijn te verkrijgen bij uw behandelend arts. De uitslag van het bloedonderzoek heeft meestal alleen betekenis in combinatie met uw ziektegeschiedenis en de resultaten uit ander (lichamelijk) onderzoek. De uitslagen gaan daarom rechtstreeks naar uw behandelaar. U kunt met hem of haar contact opnemen om de uitslagen te bespreken.

Hoe kan ik een afspraak maken voor een aderlating?
Een afspraak maken voor een aderlating kan alleen telefonisch na 15.00u via telefoonnummer 0492-59 59 72, optie 1. Aderlatingen worden gedaan in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond.

Waar kan ik sperma inleveren voor vruchtbaarheidsonderzoek?
Het inleveren van sperma voor vruchtbaarheidsonderzoek (USPO) en IUI gebeurt op afspraak en kan op de 2e etage van het Elkerliek ziekenhuis bij het Algemeen Klinisch Laboratorium.

Hoe gaat een bloedafname in zijn werk?
Bloed wordt afgenomen door met een dunne, holle naald een ader aan te prikken, meestal in de holte van uw elleboog. De bloedafname gebeurt door een laborant die speciaal is opgeleid om u op een veilige en juiste manier te prikken. Hierbij worden telkens nieuwe naalden en buizen gebruikt. Ook is het uiterst belangrijk dat uw persoonsgegevens worden gecontroleerd en dat de te onderzoeken materialen van de juiste persoonsgegevens zijn voorzien.

Wat gebeurt er met mijn bloed op het laboratorium?
Op het laboratorium onderzoeken speciaal geschoolde analisten bloed en andere lichaamsvochten (o.a. urine, ontlasting). Met behulp van biochemische technieken worden stoffen als eiwitten, hormonen, mineralen en stofwisselingsproducten in diverse lichaamsvochten geanalyseerd. Op die manier kunnen ziekten worden aangetoond of uitgesloten. Het is ook mogelijk bepaalde ziektebeelden in een vroegtijdig stadium op te sporen. Daarnaast kunnen artsen met behulp van laboratoriumonderzoek de resultaten van een ingezette behandeling zeer nauwkeurig volgen en bepalen of deze behandeling succesvol is. Bovendien kunnen er betere prognoses worden gemaakt. Daardoor kan uw arts eerder ingrijpen, of er kunnen preventieve maatregelen genomen worden.

Hoe zit het met mijn privacy?
Wij registeren de gegevens van het onderzoek in computersystemen. Hierop is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hierdoor zijn zonder uw toestemming de laboratoriumgegevens alleen beschikbaar voor hulpverleners die rechtstreeks bij uw behandeling of onderzoek betrokken zijn. Soms kan uw bloed, anoniem, gebruikt worden voor het vervaardigen van controlemateriaal voor het ijken van metingsapparatuur. Indien u wenst dat dit niet met uw materiaal gebeurt kunt u dit kenbaar maken bij de bloedafname. Als het belangrijk is dat een onderzoeker ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek de persoonsgegevens weet, dan wordt vooraf (door de behandeld arts of door het ziekenhuis) uw toestemming gevraagd.

Wat gebeurt er met mijn bloed nadat het onderzoek is uitgevoerd?
Nadat het onderzoek is uitgevoerd is er soms nog materiaal, zoals bloed, urine of andere lichaamsmateriaal, over. Dit restmateriaal wordt na inachtneming van de bewaartermijn vernietigd. Meestal doen wij dit binnen 1 week, tenzij uw behandelend arts ons heeft gevraagd het materiaal langer te bewaren voor het geval verder onderzoek nodig is (maximaal 6 maanden). Soms kan u lichaamsmateriaal anoniem gebruikt worden voor het vervaardigen van controlemateriaal voor het ijken van metingsapparatuur. Indien u wenst dat dit niet met uw materiaal gebeurt, kunt u dit kenbaar maken bij de bloedafname.

Hoe kan ik mijn ervaring of suggestie delen?
Er staat een enquêteformulier online, deze kunt u afdrukken en invullen of digitaal invullen. Wij gaan hier heel zorgvuldig mee om en elke ervaring of suggestie wordt in behandeling genomen. U krijgt wanneer u dat wenst een terugkoppeling. Het is mogelijk de enquête anoniem in te vullen.

Contact klinisch laboratorium (AKL)

Bloedafname

Op locatie Helmond en Deurne kunt u de bloedafname vinden door de borden ‘Laboratorium bloedafname’ te volgen. De openingstijden van de bloedafnameplaatsen van het Elkerliek ziekenhuis vindt u in het schema van de prikposten. U kunt hier alleen terecht op afspraak. Deze kunt u online inplannen. U kunt op de afdeling bloedafname ook terecht voor het afgeven van urine en andere materialen ten behoeve van laboratoriumonderzoek of voor het maken van een Echocardiogram.

Trombosedienst

De Trombosedienst kunt u bereiken via:

T 0492-595973
E trombosedienst@elkerliek.nl