Klinische GeriatrieWat is Klinische Geriatrie?

Ouderdom komt met gebreken, luidt het spreekwoord. En omdat mensen steeds hogere leeftijden bereiken, is er ook steeds meer behoefte aan goede ouderenzorg. Ouderdom leidt vaak tot meerdere klachten op zowel lichamelijk als geestelijk en sociaal gebied. Juist doordat tegelijkertijd diverse problemen optreden, is het moeilijk een duidelijke diagnose te stellen. In het Elkerliek ziekenhuis wordt daarom op de afdeling Geriatrie uitgebreid onderzoek gedaan naar de specifieke problematiek bij ouderen patiënten. Dit gebeurt door of onder supervisie van een klinisch geriater. Een klinisch geriater is een specialist op het gebied van ouderdomsziekten en - problemen.

Wat kunt u verwachten?

De afdeling Geriatrie van het Elkerliek ziekenhuis werkt nauw samen met andere instellingen en zorgverleners. Zo kunt u worden doorverwezen door uw huisarts, de GGZ-afdeling Ouderenzorg, een verpleeghuisarts of andere medisch specialist. Vervolgens vindt er op de polikliniek Geriatrie een gesprek plaats met uw behandelend arts. We stellen het op prijs wanneer hier een vertrouwenspersoon bij aanwezig kan zijn. Dit kan bijvoorbeeld uw partner of een familielid zijn, maar ook een gezinverzorgster of wijkverpleegkundige. Wij vragen u verder een contactpersoon op te geven aan wie wij informatie mogen verstrekken over u en uw ziekte. Dit mag natuurlijk ook uw vertrouwenspersoon zijn.

Voor het bezoek neemt u alle hulpmiddelen (bril, hoorapparaat, wandelstok, looprek, rollator) mee die u gebruikt. Neem daarnaast uw medicijnen mee, inclusief de middelen die u zelf zonder recept hebt aangeschaft. Vergeet ook niet de brief en verwijskaart die u van uw huisarts hebt gekregen. Deze hebt u nodig wanneer u zich bij de balie van de polikliniek meldt. Trek tot slot gemakkelijke kleding aan. Tijdens het bezoek vinden gesprekken plaats met u en uw begeleider. Vervolgens verrichten de polikliniekassistente en geriater lichamelijk onderzoek. Mogelijk wordt u doorverwezen naar de dagkliniek voor aanvullend onderzoek. Gemiddeld duurt het eerste bezoek aan de polikliniek tweeënhalf uur.

Alle informatie verzameld uit de diverse onderzoeken, de gesprekken en de medische voorgeschiedenis, wordt in kaart gebracht. Op die manier komen we tot een zo compleet mogelijke diagnose en een individueel behandelplan dat goed bij uw problematiek aansluit. De klinisch geriater zal de uitslag en het vervolgtraject met u en uw begeleider bespreken. Het kan zijn dat een eventuele behandeling in uw eigen omgeving plaatsvindt. Soms is het beter dat u wordt opgenomen.

Specialisten

Tan, de heer drs. A.

Klinisch geriater

Rongen, mevrouw drs. S.

Klinisch Geriater

Beek, mevrouw drs. L.M. van

Klinisch geriater

Bloemen, mevrouw drs. J.A.M.

Klinisch geriater (medisch manager)

Leest, de heer drs. B.J.M. de

Klinisch geriater

Nuland - van Wolferen, mevrouw drs. L. van

Klinisch geriater

Nader-Heijnekamp, mevrouw drs. T.

Verpleegkundig specialist geriatrie

Hol, mevrouw M.

Verpleegkundig specialist geriatrie

Veelgestelde vragen

Wat moet ik meenemen voor een opname op afdeling Geriatrie(3D)?

 • Medicijnen die u/uw naaste thuis gebruikt en/of een overzicht van de medicijnen
 • Bril, hoorapparaten(en batterijen)
 • Toiletartikelen (zeep shampoo, scheerapparaat, kam, tandenborstel en tandpasta
 • Voldoende ondergoed
 • Schoenen, die goed passend zijn en waar u of uw naaste goed op kan lopen
 • Gewone kleding voor overdag
 • Kleine spulletjes waar u aan gehecht bent, zoals foto’s
 • Eventuele (loop)hulpmiddelen zoals rollator, wandelstok of rolstoel

Wat moet ik meenemen bij bezoek aan de dagkliniek?

 • Uw medicijnen die u de laatste 3 maanden heeft gebruikt; dus ook de medicijnen die u zelf gekocht heeft en gebruikt; een recente medicatielijst
 • Uw afsprakenkaart van het ziekenhuis
 • Loophulpmiddelen zoals stok, rollator of vierpoot
 • Schoeisel waar u het meeste op loopt
 • Eigen rolstoel
 • Bril(len)
 • Gehoorapparaat
 • Specifiek incontinentiemateriaal
 • Zorgdossier/map of overdracht zorginstelling

Kan er iemand meekomen?
Het wordt zeer op prijs gesteld als er een vertrouwenspersoon de hele dag aanwezig is. Dit kan uw partner zijn, een familielid of bijvoorbeeld een goede kennis. Het is belangrijk dat er iemand met u meekomt voor het verstrekken van achtergrondinformatie en voor begeleiding.

Is er mogelijkheid om te rusten? 
Die mogelijkheid is aanwezig. 

Krijgen we een maaltijd?
Er wordt een maaltijd verstrekt aan de patiënt en 1 begeleider.


Kan ik gegevens van een contactpersoon wijzigen / inbrengen?
Dat is mogelijk.

Hoe zit het precies met bewindvoering en mentorschap?
Zie de site van de Alzheimer stichting, daar is veel te vinden over de werkwijze die men moet volgen en neveninformatie.

Kan ik ook thuis geprikt worden?
Ja, dit kan eventueel door de geriater geregeld worden. Contact opnemen met de polikliniek.

Polikliniek Klinische Geriatrie

De klinische geriaters houden spreekuur op locatie Helmond. Volg in het ziekenhuis de borden ‘Geriaters’. Het spreekuur vindt uitsluitend plaats volgens afspraak. U kunt zelf een afspraak maken.

Locatie:
Helmond

Telefoon:
Helmond: 0492-595967

Wij zijn maandag t/m vrijdag geopend van 08.30 - 17.00 uur.