Gynaecologie / VerloskundeDe medewerkers van de afdeling Gynaecologie onderzoeken en behandelen aandoeningen van de vrouwelijke geslachtsorganen. Voorbeelden hiervan zijn problemen met de menstruatie, incontinentie- en verzakkingsklachten of anticonceptie.

Daarnaast begeleidt de gynaecoloog vrouwen tijdens de zwangerschap als er bijzondere omstandigheden zijn. Bijvoorbeeld als de aanstaande moeder een te hoge bloeddruk of -suiker heeft. Dit deelgebied van de gynaecologie wordt verloskunde genoemd.

Ook vrouwen bij wie het niet lukt om zwanger te worden kunnen bij de gynaecoloog terecht. De gynaecoloog doet dan een vruchtbaarheidsonderzoek (fertiliteit) om de oorzaak hiervan te achterhalen. Ook zijn er behandelingen om de kans op zwangerschap te vergroten.

Specialisten

Gijsen, mevrouw dr. A.P.

Gynaecoloog

Penninx, mevrouw dr. J.P.M.

Gynaecoloog

Esch, de heer drs. J.J.A. van

Gynaecoloog

Kortekaas, de heer dr. J.C.

Gynaecoloog

Manders, mevrouw drs. K.

Gynaecoloog

Ven, de heer dr. J. van de

Gynaecoloog

Ngo, de heer drs. D.H.

Gynaecoloog

Serrarens-Janssen, mevrouw drs. V.M.L.

Gynaecoloog

Cartigny, mevrouw H.

Echoscopist

Mulder, mevrouw H.

Echoscopist

Veth, mevrouw M. de

Echoscopist

Laar, mevrouw T.A.M. van de

Verpleegkundig specialist gynaecologie

Polikliniek Gynaecologie en Verloskunde

De gynaecologen houden spreekuur op locatie Helmond, Deurne en Gemert. Volg in het ziekenhuis de borden ‘Gynaecologen’. Het spreekuur vindt uitsluitend plaats volgens afspraak. U kunt zelf een afspraak maken via de polikliniekassistente. Er is ook een echospreekuur. Hier kunt u terecht op verwijzing van uw verloskundige of huisarts. Ook dit spreekuur vindt volgens afspraak plaats. De verwijzer of uzelf kan een afspraak maken.

Locatie:
Helmond, Deurne, Gemert 

Telefoon:
Helmond: 0492-59 59 57 (ook voor afspraken in Gemert)
Deurne: 0493-32 89 17

Telefonisch bereikbaar:
maandag t/m vrijdag van 08.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.30 uur