CardioVasculairRisicoManagement (CVRM)Van een aantal aandoeningen is bekend, dat ze gepaard gaan met een verhoogd risico op hartvaatziekten. Om dit risico zo mogelijk te verkleinen is het vaak wenselijk, om naar andere aandoeningen, die ook slecht zijn voor Uw bloedvaten, te zoeken en zo nodig te behandelen. Dergelijk onderzoek noemen we CardioVasculairRisicoManagement of CVRM. Op verwijzing van een andere specialist wordt een dergelijk onderzoek op de polikliniek uitgevoerd, meestal door een gespecialiseerd verpleegkundige onder directe supervisie van een internist, die eveneens hierin gespecialiseerd is. Momenteel worden patiënten met OSAS door de longarts en patiënten met reuma of jicht door de reumatoloog verwezen voor zo’n CVRM onderzoek. Meestal kunnen patiënten na deze onderzoeken met een duidelijk advies terugverwezen worden naar hun eigen huisarts, zodat die CVRM verder kan begeleiden. Patiënten, die reeds bij een andere specialist bekend zijn, bijvoorbeeld met suikerziekte of hoge bloeddruk, worden meestal door hun specialist begeleid voor CVRM.