Zwangerschap en bevallingAls je zwanger bent ga je meestal naar de verloskundige voor controles. De bevalling kan thuis of in het ziekenhuis plaatsvinden. Alle zorgverleners rond een geboorte werken in de regio Helmond nauw samen binnen JIJWIJ. We begeleiden je allemaal op dezelfde manier. Wat JIJWIJ voor jou kan betekenen lees je op www.jijwij.nl. Hier vind je nog meer informatie en folders die betrekking hebben op de zwangerschap.

Centrum voor Geboorte & Gezin

Als je kiest voor een bevalling in het ziekenhuis (poliklinische bevalling) of als je in het ziekenhuis moet bevallen (bevallen op medische indicatie), kom je in het Centrum voor Geboorte & Gezin. Dit is het geboortecentrum voor de Peelregio, waar alle betrokkenen bij de geboortezorg samen werken.

Keuzemodellen NVOG

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) heeft een aantal handige keuzemodellen welke u voorafgaand aan het bezoek eventueel alvast kunt doornemen:

Specialisten

Ven, de heer dr. J. van de

Gynaecoloog

Kortekaas, de heer dr. J.C.

Gynaecoloog

Serrarens-Janssen, mevrouw drs. V.M.L.

Gynaecoloog

Polikliniek Verloskunde

Op onze polikliniek wordt de verloskundige zorg in teamverband gegeven. Er zijn twee gespecialiseerde verpleegkundigen die alle praktische zaken rondom zwangerschap en bevalling regelen/bespreken. Er zijn klinisch werkende verloskundigen en physician assistants die poliklinische controles bij zwangeren verrichten, echoscopistes die de medische zwangerschapsecho’s verrichten en natuurlijk spreekuurassistentes die oa de bloeddruk meten, afspraken inplannen en achter de schermen zorgen dat de juiste informatie wordt verkregen en verwerkt vanuit de verloskundige. Daarnaast is er een aantal gynaecologen met het aandachtsgebied ‘verloskunde’. Zij werken nauw samen met de verloskundigen in de eerstelijn en ook volgens de afspraken binnen JIJWIJ. Deze gynaecologen coördineren de geboortezorg in ons ziekenhuis. Denk hierbij oa aan:

  • Preconceptioneel spreekuur: hierop worden stellen gezien met een toekomstige kinderwens en een medische aandoening, of bijvoorbeeld stellen met een herhaalde miskraam. Bespreek eventueel met uw huisarts of verloskundige of er een reden is om deze poli te bezoeken
  • Intakebespreking eerstelijn: Hierbij worden alle nieuwe zwangere patiënten (zowel bij de verloskundige onder controle als in het ziekenhuis onder controle) in de regio met elkaar besproken en wordt er een plan gemaakt voor de zwangerschap, bevalling en kraambed. Tevens wordt bepaald of er medische redenen zijn voor extra controles (bijv. gebruik van medicatie, groei-echo’s en labcontroles)
  • Medische zwangerschapscontroles: Als er een medische reden is voor controles in het ziekenhuis (omdat de zwangere een medische aandoening heeft of er een reden is voor een controle in het ziekenhuis (bijv. te groot/te klein geschat kind, zwangerschapssuikerziekte)
  • BOBP (Baby’s van Ouders met Bijzondere Problemen), stevig ouderschap en kansrijke start: Bij alle zwangeren worden screenende vragen gesteld door de specialistisch verpleegkundige en/of gynaecoloog om te bekijken of er redenen zijn om extra hulp in te schakelen. Denk hierbij aan zwangeren met psychische of psychiatrische ziektebeelden of zwangeren met huiselijk geweld, huisvestigings- of financiële problematiek. Op deze manier kunnen wij vroeg de juiste hulp inschakelen om op deze manier bij te dragen aan de best mogelijke uitkomst voor de zwangere en het toekomstig kind. Kijk voor meer informatie bij de Zorgboog en Kansrijke start
  • Structurele overleggen: met onder andere kinderartsen, anesthesisten en internisten
  • Versiespreekuur: samen met twee verloskundigen uit de eerstelijn verrichten zij versies (draaiingen) van kinderen in stuitligging naar hoofdligging. Voor meer informatie zie versiespreekuur.