VaatchirurgieVaatchirurgie is een deelspecialisme van de algemene chirurgie. De vaatchirurg richt zich op de behandeling van aandoeningen aan de slagaders ( o.a. etalagebenen, vernauwingen van halsslagaders en verwijdingen van de lichaamsslagader) en aders (varices ofwel 'spataders'). Binnen het Elkerliek wordt de vaatchirurgie in zijn volle breedte uitgeoefend. Naast conventionele vaatreconstructies (bypass operaties) worden in samenwerking met de interventieradiologen, aneurysmata van de aorta (verwijding van de grote lichaamsslagader) door middel van een endovasculaire operatie (stentgraft) via de liezen uitgeschakeld.
Ook worden operaties aan verstopte halsslagaders uitgevoerd in samenwerking met de klinische neurofysiologie (EEG bewaking). 

Spataders

Patiënten met spataderen worden meestal op een speciaal varicesspreekuur in Deurne gezien, eventueel samen met de dermatologen, om op die manier een passend behandelvoorstel te kunnen doen. Hieronder vallen ook de nieuwste technieken zoals (foam)scleroseren en de minimale invasieve closure methode RFA waarbij, poliklinisch, onder plaatselijke verdoving,door middel van radiogolven het bloedvat wordt dichtgebrand. Dit is vaak een goed alternatief voor het conventionele strippen van de spatader.

Sinds de start van het dialysecentrum in Deurne worden ook shuntoperaties in het Elkerliek uitgevoerd. 

Wekelijks overleg

De vaatchirurgen hebben samen met de radiologen een wekelijks overleg (vaatbespreking) waarbij van alle patiënten de gemaakte foto’s besproken worden en er een gezamenlijk behandelplan wordt opgesteld. Dit kan een conservatieve behandeling zijn (looptraining), een dotter of operatie. Op de poli zal dit plan dan met de patient besproken worden. 

Vaatrisicopolikliniek

Patiënten zullen ook doorgestuurd worden naar de vaatrisicopolikliniek. Op deze polikliniek worden alle factoren die de kans op herhaling van vaatproblemen verhogen in kaart gebracht en zullen wij u de best mogelijke behandeling voorstellen. Onderdelen van deze behandeling zijn onder meer leefregels en medicijnen.

Diabetische voetpoli

De Diabetische voetpoli is een speciaal spreekuur voor diabetici met voetproblemen. Diabetespatiënten hebben door hun aandoening een grote kans op voetproblemen. Door deze problemen snel aan te pakken, kan voorkomen worden dat delen van de voet of de gehele voet geamputeerd moet worden.