Melding calamiteiten bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is iedere zorginstelling verplicht om calamiteiten te melden bij de IGJ.
Dit dient te gebeuren binnen 6 weken nadat een calamiteit zich heeft voorgedaan.

Per melding wordt afgewogen of er direct een melding wordt gedaan, of dat er eerst nader wordt bekeken of er daadwerkelijk sprake is van een calamiteit.

Wanneer er direct wordt gemeld, wordt nadien het onderzoek uitgevoerd en wordt het rapport van de commissie voorzien van een begeleidend schrijven van de raad van bestuur na afronding aan IGJ aangeboden. Blijkt na het onderzoek dat er toch geen sprake was van een calamiteit? Ook dan wordt het rapport aangeboden, omdat er eerder al een melding was gedaan.
Indien er eerst nader onderzoek wordt gedaan, en uit dat onderzoek volgt dat er sprake is van een calamiteit, dan wordt er alsnog, binnen de gestelde tijd van 6 weken, een melding bij IGJ gedaan.
Als het onderzoek uitwijst dat er geen calamiteit was, dan wordt er niets gemeld.