CalamiteitenonderzoekAls de calamiteitencommissie van mening is dat er inderdaad sprake is van een (mogelijke) calamiteit,  dan wordt een onderzoek gestart. Dit onderzoek wordt volgens de SIRE-methodiek uitgevoerd.
Er kan ook worden gekozen voor een beperkt onderzoek, een quick scan. Na deze quick scan kan altijd nog een volledig SIRE-onderzoek volgen. 

Betrokkenheid patiënt en/of familie/nabestaanden

Het calamiteitenonderzoek heeft primair tot doel om als organisatie en zorgverleners te leren van onverwachte, niet beoogde gebeurtenissen om zo de kwaliteit en veiligheid van zorg te borgen en behouden. Daarmee is het onderzoek en het onderzoeksrapport primair intern gericht.
Maar ook patiënten en/of familie/nabestaanden zijn (steeds nadrukkelijker) betrokken bij een onderzoek.

Primair is het de hoofdbehandelaar die een patiënt/familie informeert over een calamiteitenmelding/-onderzoek. Binnen het Elkerliek ziekenhuis heeft daarnaast het hoofd Cliëntenbelangen een nadrukkelijke rol in de communicatie met een patiënt/familie.
Sinds 2018 neemt de calamiteitencommissie zelf een actievere rol in deze communicatie en het betrekken van de beleving en ervaring van de patiënt rondom de calamiteit bij het onderzoek. Per calamiteit wordt gekeken hoe daaraan het beste vorm en inhoud kan worden gegeven.
Als het onderzoeksrapport definitief is, wordt de patiënt en/of familie uitgenodigd voor een nabespreking met de RvB.