Opvragen van uw medisch dossierHet medisch dossier is eigendom van het ziekenhuis. Dat betekent dat u het dossier niet mee naar huis mag nemen. Wel heeft u recht op inzage in en/of een afschrift van uw dossier.

  • Voor kopieën van röntgenfoto(‘s) vervoegt u zich bij de afdeling Radiologie.
  • Voor inzage in of een afschrift van uw (poli)klinisch medisch dossier  of uw verpleegkundig dossier kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier kopie patiëntendossier. Ook kunt u deze vraag neerleggen bij de afdeling Cliëntenbelangen, clientenbelangen@elkerliek.nl, 0492-595104, Afdeling Cliëntenbelangen, postbus 98, 5700 AB Helmond.

Bij het afhalen van de kopieën wordt u gevraagd een legitimatiebewijs te tonen.

Meer informatie kunt u lezen in de folder "Medische gegevens"