Opvragen van uw medisch dossierHet medisch dossier is eigendom van het ziekenhuis. Dat betekent dat u het dossier niet mee naar huis mag nemen. Wel heeft u recht op inzage in en/of een afschrift van uw dossier. U kunt u uw medische dossier ook (deels) inzien en downloaden via MijnElkerliek.

Kopieën van röntgenfoto(‘s) kunt u opvragen bij de afdeling Radiologie.

Voor inzage in of een afschrift van uw (poli)klinisch medisch dossier of uw verpleegkundig dossier kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier kopie patiëntendossier. Een uitgebreid medisch dossier kunt u ook opvragen bij de afdeling Cliëntenbelangen, clientenbelangen@elkerliek.nl, 0492-595104, Afdeling Cliëntenbelangen, postbus 98, 5700 AB Helmond.

Bij het afhalen van de kopieën wordt u gevraagd een legitimatiebewijs te tonen.

Meer informatie kunt u lezen in de folder "Medische gegevens"