Jaarverslaglk jaar in juni wordt het jaardocument van het jaar daarvoor gepubliceerd op de website. Het jaardocument bestaat uit een maatschappelijk verslag en de jaarrekening. Ons jaardocument wordt eveneens ter publicatie aangeboden aan het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Het agentschap CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van VWS. Op de websites CIBG en Jaarverslagen Zorg vindt u de jaarverslagen van alle zorginstellingen. Wij hopen met de brede publicatie van het jaardocument te voldoen aan uw verwachting van transparantie en maatschappelijke verantwoording.

Door te klikken op de onderstaande afbeeldingen kunt u onze meest recente jaarrekening en 'feiten en cijfers' bekijken.

2021 Jaarrekening 

2021 Feiten en cijfers

2021 Jaarverslag Raad van Toezicht


Voorgaande jaren:

 2020 Jaarrekening 
 2020 Feiten en cijfers

 2019 Jaarrekening 
 2019 Feiten en cijfers 

 2018 Jaarrekening
 2018 Jaardocument