JaardocumentElk jaar in juni wordt het jaardocument van het jaar daarvoor gepubliceerd op de website. Het jaardocument bestaat uit een maatschappelijk verslag en de jaarrekening. Ons jaardocument wordt eveneens ter publicatie aangeboden aan het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Het agentschap CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van VWS. Op de websites CIBG en Jaarverslagen Zorg vindt u de jaarverslagen van alle zorginstellingen. Wij hopen met de brede publicatie van het jaardocument te voldoen aan uw verwachting van transparantie en maatschappelijke verantwoording.

Via onderstaande banners kunt u de jaarrekening en de terugblik van 2019 lezen. Net als voorgaande jaren is het een jaar met een duidelijke en resultaatgerichte koers met 'de mens' als kompas.

     

Voorgaande jaren:

   Jaarrekening 2018
   Jaardocument 2018
   Jaarrekening 2017
   Jaardocument 2017
   2017 in beeld
›   Jaarrekening 2016
›   Jaardocument 2016
›   Jaarverslag 2015