JaarverslagElk jaar in juni worden de jaarstukken van het jaar daarvoor gepubliceerd op de website. Het jaardocument bestaat uit een maatschappelijk verslag en de jaarrekening. Ons jaardocument wordt eveneens ter publicatie aangeboden aan het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Het agentschap CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van VWS. Op de websites CIBG en Jaarverslagen Zorg vindt u de jaarverslagen van alle zorginstellingen. Wij hopen met de brede publicatie van het jaardocument te voldoen aan uw verwachting van transparantie en maatschappelijke verantwoording.

2023 Jaarstukken

2022 Jaarstukken

2022 - Verantwoording vergoeding onkosten raad van bestuur
2023 - Verantwoording vergoeding onkosten raad van bestuur

Voorgaande jaren:

2021 Jaarrekening
2021 Feiten en cijfers
2021 Jaarverslag Raad van Toezicht

 2020 Jaarrekening 
 2020 Feiten en cijfers

 2019 Jaarrekening 
 2019 Feiten en cijfers