DOACsDOACs zijn medicijnen in tabletvorm die een specifieke stap in uw bloedstolling remmen. Daardoor neemt uw kans op trombose af. DOACs zijn niet-vitamine-k afhankelijke antistollingsmiddelen die u via de mond kunt innemen. U kunt ze in een vaste hoeveelheid per dag innemen en regelmatige bloedcontrole is niet noodzakelijk.

In Nederland bekende DOACs zijn bijvoorbeeld dabigatran (pradaxa), rivaroxaban (xarelto), apixaban (eliquis) en edoxaban (lixiana). Het zijn vrij nieuwe medicijnen en de ontwikkelingen rond de DOACs gaan snel.

Nieuwe informatie vindt u terug op de websites van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten FNT website en de Trombosestichting Nederland.