Cursus zelfcontrole en zelfmanagementVoor het uitvoeren van de vingerprik en het meten van de stollingstijd van uw bloed (INR-waarde) met behulp van een zelfmeetapparaat dient u een cursus te volgen. De trombosedienst van het Elkerliek ziekenhuis is gekwalificeerd als trainingscentrum.

Programma zelfcontrole

Op de 1e priktraining (ongeveer 1 uur) leert u de juiste afnametechniek via een vingerprik en wordt u geschoold in het bedienen van het zelfmeet apparaat.
Op de 2e priktraining (ongeveer 1 uur) evalueren we het prikken en bespreken we de richtlijnen en het digitale programma Tropaz. Na deze twee trainingen wordt beoordeeld of u voldoende vaardig bent om definitief te gaan zelfmeten. U ontvangt van ons het certificaat zelfcontrole.

Hoe gaat het verder na de cursus zelfcontrole

In eerste instantie gaat u wekelijks  uw INR prikken en de uitslag aan ons doorgeven via Tropaz. (digitale webapplicatie) U wordt hierbij intensief begeleidt door de trombosedienst. De trombosedienst stelt aan de hand van de door u ingestuurde INR-waarde de juiste dosering antistollingsmedicatie vast. U kunt  nog dezelfde dag de doseerkalender via Tropaz inzien. Na 3 maanden komt u op controle bij de trombosedienst. U mag vervolgens  1x per 2 weken en  1x per 3 weken gaan prikken en u komt nog 1x per half jaar voor een controle. Tijdens deze controles wordt uw zelfmeetapparatuur gecontroleerd, worden de INR uitslagen besproken en krijgt u de strips en naaldjes voor het prikken.

Programma zelfmanagement

Als u interesse heeft kunt u na de training zelfcontrole nog een doseertraining volgen. Tijdens  deze training ( ongeveer 2 uur)  leert u zelf een doseervoorstel te maken voor de antistollingsmedicatie en krijgt u uitgebreid achtergrondinformatie over de stolling en de medicatie.

Voor meer informatie  kunt u contact opnemen met het zelfmeetteam tijdens kantooruren op telefoonnummer: 0492-595973