Begin een goed gesprekBegin een goed gesprek

Patiënten en artsen willen graag ‘samen beslissen’. Het gebeurt steeds meer, maar kan nog beter. Soms voelt het ook nog niet genoeg als ‘samen’. Daarom is een goed gesprek in de spreekkamer belangrijk. Kijk voor meer informatie op begineengoedgesprek.nl

Time-out gesprek bij de huisarts

Het Elkerliek ziekenhuis startte, samen met de huisartsen in de regio, ‘Time-out gesprek met de huisarts’. De huisartsen benaderen patiënten met longkanker en maag-darmkanker in hun laatste levensfase. Meer hierover leest u op de website van Quartz.

Digitale keuzehulp

Naast het gesprek met de arts is er voor sommige diagnosen en behandelingen de mogelijkheid om gebruik te maken van de digitale keuzehulp. Deze keuzehulp is een digitaal hulpmiddel voor informatie en begeleiding bij de zoektocht naar de best passende behandeling. De uitkomst van een keuzehulp biedt een goede basis voor het gesprek met de arts.
In het Elkerliek ziekenhuis wordt onder andere de digitale keuzehulp aangeboden wanneer sprake is van een vroeg stadium van borstkanker.