logo

Werkwijze MRSA-kweekInleiding

De internist-infectioloog heeft u verzocht om MRSA-kweken bij uzelf af te nemen. In deze folder vindt u uitleg over de juiste werkwijze.

Werkwijze keeluitstrijk

 • Open de verpakking van de wattenstok aan de kant waar staat ‘PEEL HERE’
 • Haal de wattenstok uit de verpakking, zorg ervoor dat de wattenstok niet in contact komt met de omgeving.
 • Maak een uitstrijk met de tip van de wattenstok langs de rechter en linkerzijde van de achterste keelholte, ter hoogte van de amandelen (zie tekening)
 • Let op, dit geeft vaak een kokhals reflex. Het is geen probleem indien hierbij de wang of de tong geraakt wordt.
 • Verwijder de roze dop van het transportbuisje. 
 • Stop de wattenstok in het transportbuisje en breek het stokje af, doe vervolgens de roze dop weer terug op het transportbuisje.
 • Plak een barcode sticker van de juiste aanvraagbon in de lengterichting op het buisje.

Werkwijze neusuitstrijk

 • Open de verpakking van een nieuwe wattenstok en haal deze uit de verpakking, zorg ervoor dat de wattenstok niet in contact komt met de omgeving.
 • Maak een uitstrijk met de tip van de wattenstok langs de binnenkant van beide neusgaten. Dit gebeurt vooraan in de neus, in het zogenaamde ‘neuspeuter gebied’ (zie tekening).
 • Verwijder de roze dop van het transportbuisje.
 • Stop de wattenstok in het transportbuisje en breek het stokje af, doe vervolgens de roze dop weer terug op het transportbuisje.
 • Plak een barcode sticker van de juiste aanvraagbon in de lengterichting op het buisje.

Werkwijze anusuitstrijk

 • Open de verpakking van de wattenstok aan de kant waar staat ‘PEEL HERE’.
 • Haal de wattenstok uit de verpakking, zorg ervoor dat de wattenstok niet in contact komt met de omgeving.
 • Maak een uitstrijk met de tip van de wattenstok in de anus door deze ongeveer één cm in te brengen en rond te draaien. De wattenstok moet zichtbaar vervuild zijn.
 • Verwijder de roze dop van het transportbuisje. 
 • Stop de wattenstok in het transportbuisje en breek het stokje af, doe vervolgens de roze dop weer terug op het transportbuisje.
 • Plak een barcode sticker van de juiste aanvraagbon in de lengterichting op het buisje.

Verzending

 • Stop de transportbuisjes met de afgenomen kweken in de blisterverpakking.
 • De blisterverpakking met inhoud samen met de laboratoriumbonnen in de witte verzend etui stoppen en sluit deze af met de zipper.
 • Het geheel kan nu, zonder portokosten, met de reguliere post verzonden worden.

Uitslag

U wordt door de internist-infectioloog op de hoogte gebracht van de uitslagen.

Tot slot

Mocht u vragen hebben over het onderzoek dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Interne geneeskunde.

Contact


Polikliniek Interne geneeskunde

Locatie Helmond
T: 0492 – 59 59 59

Locatie Deurne
T: 0493 – 32 89 19

Hygiëne & Infectiepreventie

Locatie Helmond
T: 0492 – 59 52 78
E: ziekenhuishygiene@elkerliek.nl


© 2023 Elkerliek ziekenhuis
INT-44542
Laatst bewerkt: 7-2-2024