logo

RectosigmoïdoscopieU wordt verwacht op de Endoscopieafdeling
op: ________________________________________
datum: _____________________________________
om: ____________________________________ uur
arts: _______________________________________

Inleiding

Binnenkort krijgt u een onderzoek van het onderste gedeelte van de dikke darm. Een rectosigmoïdoscopie of sigmoïdoscopie. In deze folder leggen wij u uit wat het onderzoek inhoudt en hoe u zich thuis moet voorbereiden. Daarnaast geven wij u informatie over de gang van zaken op de dag van het onderzoek. Het onderzoek wordt gedaan door een MDL-arts. Uw partner of uw familielid kan niet aanwezig zijn bij het onderzoek.  

Wat is een sigmoïdoscopie?

Sigmoïdoscopie is een inwendig onderzoek, waarbij de binnenkant van het laatste gedeelte van de dikke darm wordt bekeken. Hierbij wordt een dunne, flexibele slang via de anus in de dikke darm geschoven. De endoscoop buigt mee met de vorm van de dikke darm. Gedurende het onderzoek wordt via de scoop lucht in de dikke darm geblazen om het slijmvlies van de darm beter te kunnen bekijken. Indien nodig kunnen tijdens het onderzoek met de endoscoop kleine stukjes weefsel (biopten) worden weggenomen of poliepen worden verwijderd. 

Belangrijke informatie voor intake onderzoek

Bespreek onderstaande punten tijdens de intake met uw verwijzend arts:

  • Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt. Eventueel moet het gebruik van deze mediatie voor het onderzoek worden gestaakt. Gebruikt u bloedverdunners waarvoor u geprikt moet worden, neem dan voorafgaand aan het onderzoek contact op met de Trombosedienst. Het is belangrijk dat u aan hen doorgeeft dat u dit onderzoek moet ondergaan. Dit in verband met het herstarten van de medicatie na het onderzoek. Ook moet u bij het gebruik van deze medicatie een uur voor het onderzoek bloed laten prikken om stolling van het bloed te bepalen. Dit moet voorafgaand het onderzoek tijdens de intake afgesproken worden. Datum STOP bloedverdunner: ………. 
  • Als u ijzertabletten of een ijzerdrank gebruikt. Inname hiervan moet u minimaal één week voor het onderzoek stoppen. De ijzertabletten kleuren de ontlasting zwart en veroorzaken een moeilijk te verwijderen aanslag op het darmslijmvlies. Hierdoor is beoordeling niet mogelijk.
  • Als u een ICD of Pacemaker heeft.
  • Als u een hartklepafwijking of een hartklepprothese heeft en uw cardioloog heeft geadviseerd om bij ingrepen antibiotica te gebruiken
  • Als u een stoma heeft. Het is afhankelijk van het soort stoma of deze voorbereiding ook voor u geldt. 

De dag van het onderzoek

U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te zijn, indien het anders is wordt dit vooraf met u besproken.  

Houd er rekening mee dat er regelmatig parkeerproblemen zijn, met name tijdens de bezoekuren. Vanuit de centrale hal volgt u de bewegwijzering naar de Endoscopieafdeling (4e verdieping) en meldt u zich aan de balie. Aan de balie krijgt u het nazorgformulier Endoscopie.  

Omdat er op meerdere kamers onderzoeken worden gedaan, wordt u mogelijk niet op volgorde van binnenkomst geholpen. Aangezien er ook ingrepen worden uitgevoerd, moet u mogelijk langer wachten dan voor u wenselijk is. Hiervoor bij voorbaat onze excuses. 

Het onderzoek

De verpleegkundige komt u uit de wachtkamer halen en brengt u naar de voorbereidingsruimte. U krijgt daar een klysma toegediend. Vanuit de voorbereiding wordt u naar de behandelkamer gebracht. Tijdens het onderzoek ligt u op de linkerzij op de onderzoekstafel. Het onderzoek vindt plaats met een 1 cm dikke flexibele scoop. Gedurende het onderzoek wordt via de scoop lucht in de dikke darm geblazen om het slijmvlies van de darm beter te kunnen bekijken. Hierdoor kunt u een opgeblazen gevoel ervaren. Dit gevoel kan het beste worden verdragen door u zoveel mogelijk te ontspannen en vanuit de buik te ademen. U mag een wind laten. 

Als de arts het wenselijk vindt, kan tijdens het onderzoek een stukje weefsel uit het darmslijmvlies worden genomen voor microscopisch onderzoek (biopsie). Hier voelt u niets van. Wanneer er poliepen in uw darm worden gevonden, kunnen deze tijdens het onderzoek worden verwijderd. Ook dit is een pijnloze ingreep. Mogelijk wordt er een nieuwe afspraak gepland voor een volledig darmonderzoek (colonoscopie). 

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 5 tot 10 minuten.

Uitslag van het onderzoek

De arts of verpleegkundig endoscopist die het onderzoek heeft uitgevoerd deelt u de voorlopige uitslag mee. De definitieve uitslag krijgt u van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.  

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u wat last hebben van de ingeblazen lucht. Door winden te laten zal het opgeblazen, kramperig gevoel snel verdwijnen. U kunt het beste nog even naar het toilet gaan voor u het ziekenhuis verlaat.  

Risico’s en complicaties

Complicaties komen zeer zelden voor bij een sigmoïdoscopie. Heel soms ontstaat er een bloeding bij het verwijderen van een poliep. Deze kunnen bijna altijd gestopt worden tijdens het onderzoek. In zeldzame gevallen ontstaat er een klein gaatje in de darmwand. Opname in het ziekenhuis kan dan nodig zijn. 

Het is niet ongebruikelijk dat u na een biopsie of het verwijderen van een poliep wat bloed verliest. De kans op een echte nabloeding is echter klein. 

Wanneer moet u contact opnemen

Het is belangrijk dat u contact opneemt bij onderstaande klachten: 

  • forse hoeveelheid helderrood bloedverlies via de anus;
  • hevige buikpijn. 

Tijdens kantooruren belt u met de Endoscopieafdeling, telefoonnummer 0492 – 59 59 79. Buiten de kantooruren neemt u contact op met de Spoedeisende hulp, telefoonnummer 0492 – 59 55 71. De telefoonnummers staan ook op het nazorgformulier Endoscopie. Het is dus goed om deze folder nog een paar dagen thuis te bewaren.  

Verhinderd

Mocht u, om welke reden ook, verhinderd zijn, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan de Endoscopieafdeling. 

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u tijdens de kantooruren contact opnemen met de polikliniek Maag-, darm- en levergeneeskunde, telefoonnummer 0492 – 59 59 59, of de Endoscopieafdeling, telefoonnummer 0492 – 59 59 79. Bij dringende vragen na het onderzoek die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag kunt u buiten de kantooruren contact opnemen met de Spoedeisende Hulp.

Contact

 

Endoscopieafdeling

Locatie Helmond
T: 0492 – 59 59 79

Polikliniek Interne geneeskunde/MDL

Locatie Helmond
T: 0492 – 59 59 59

Locatie Deurne
T: 0493 – 32 89 19

Spoedeisende hulp

T: 0492 – 59 55 71


© 2023 Elkerliek ziekenhuis
END-42826
Laatst bewerkt: 10-1-2024