logo

Polikliniek DiabeteszorgInleiding

Diabetes is een chronische stofwisselingsziekte, gekenmerkt door een glucoseverhoging in het bloed (bloedsuiker), die een negatieve invloed kan hebben op vele processen en functies in het menselijk lichaam. Om de patiënt met diabetes goed te kunnen begeleiden zijn diverse gespecialiseerde hulpverleners noodzakelijk. De polikliniek Diabeteszorg in het Elkerliek ziekenhuis biedt de mogelijkheid om deze zorg goed af te stemmen. 

Verschillende hulpverleners

De verschillende gespecialiseerde hulpverleners binnen de polikliniek Diabeteszorg zijn:

 • De internist
  De internist is een arts die gespecialiseerd is in de inwendige geneeskunde. Bij de internist kunt u terecht met vragen over uw ziekte. Met hem/haar bespreekt u de behandeling, de consequenties, de complicaties en het verloop van uw ziekte.
 • De diabetesverpleegkundige
  De diabetesverpleegkundige is gespecialiseerd in de verpleegkundige problematiek rondom de diabeteszorg. De diabetesverpleegkundige zal u voorlichting en advies geven over het ziektebeeld, het medicijngebruik, de leefregels, mogelijke complicaties en begeleiden in de omgang hiermee. Met de meeste praktische problemen en/of vragen waarmee u door diabetes in uw dagelijkse leven wordt geconfronteerd kunt u bij de diabetesverpleegkundige terecht.
 • De diëtist
  De diëtist geeft advies over gezonde voeding bij diabetes. Een diëtist stelt samen met u een voedingsadvies op, waar de eventuele diabetesmedicatie op afgestemd wordt. Ook leert u omgaan met dieetvarianten en bijzondere omstandigheden met betrekking tot uw voeding. Het telefonisch spreekuur is op maandag tot en vrijdag van 08.15 – 10.00 uur, telefoonnumer 0492 – 59 55 60. 

 Voetscreening en oogcontrole

Jaarlijks wordt u opgeroepen voor een voetscreening en een oogcontrole. Afhankelijk van de uitslag wordt u zo nodig doorverwezen naar een podotherapeut en/of oogarts.

Een podotherapeut richt zich op het voorkomen van ernstige voetcomplicaties die door diabetes kunnen ontstaan. Een adreslijst van podoterapeuten vindt u op onze website www.elkerliek.nl/podotherapeuten. 

Bereikbaarheid

 • Volg voor het spreekuur bij de internist vanuit de centrale hal de borden ‘Internisten’.
 • Voor de diabetesverpleegkundigen geldt:
  • locatie Deurne: volg de borden ‘Diabetesverpleegkundige’.
  • locatie Helmond: volg de borden ‘Wisselpolikliniek’.
 • Volg voor de diëtiste de borden ‘Diëtisten’
  Als u een afspraak heeft, hoeft u zich niet te melden, maar kunt u plaatsnemen in de wachtkamer.

U kunt contact opnemen met de diabetesverpleegkundige door een bericht te sturen via de Beterdichtbij app of telefonisch via 0492- 59 59 71.

Voor dringende vragen is de polikliniek Diabeteszorg telefonisch bereikbaar via de polikliniek Interne geneeskunde, telefoonnummer 0492 – 59 59 59. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de Spoedeisende hulp, telefoonnummer 0492 – 59 55 71.

Poliklinisch spreekuur

Wij vragen u bij uw bezoek aan de polikliniek Diabeteszorg het volgende mee te brengen:

 • bloedglucosemeter;
 • diabetesdagboekje;
 • actueel medicijnoverzicht (een actueel medicijnpaspoort is verkrijgbaar bij uw apotheek).

Bloedafname

Denkt u er aan om tenminste twee weken van tevoren op de bloedafname bloed te laten prikken, of het bloedmonster dat u thuis afneemt, in de daartoe bestemde envelop ter bepaling op te sturen naar het ziekenhuis.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de diabetesverpleegkundige.

Contact


Polikliniek Interne geneeskunde

Locatie Helmond
T: 0492 – 59 59 59

Locatie Deurne
T: 0493 – 32 89 19

Diabetes verpleegkundige

T: 0492 – 59 59 71
E: dvk@elkerliek.nl 

Diëtetiek

T: 0492 – 59 55 60
E: die@elkerliek.nl 

Spoedeisende hulp

T: 0492 – 59 55 71


© 2024 Elkerliek ziekenhuis
INT-34440
Laatst bewerkt: 29-11-2023