logo

NetvliesfotografieFotografisch fundusonderzoek

 

Uw arts wil laten onderzoeken hoe uw netvlies (de lichtgevoelige laag achterin uw oog) eruitziet. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de technisch oogheelkundig assistent (TOA)/doktersassistente, die met behulp van een speciale camera foto’s van uw netvlies maakt. De afspraak wordt voor dit onderzoek gemaakt door de Diabetesdienst. 

Diabetes mellitus (suikerziekte)

Bij mensen die aan diabetes mellitus lijden kan, als gevolg van deze ziekte, het netvlies aangetast worden. Deze afwijkingen geven niet altijd klachten. Het is heel belangrijk eventuele afwijkingen in een vroeg stadium vast te stellen, en indien nodig te behandelen. Daarom raden wij aan, als u diabetes mellitus heeft, de ogen eens in de één à drie jaar te laten controleren. Dit in overleg met uw arts. 

Waar wordt het onderzoek uitgevoerd?

In Helmond wordt dit onderzoek uitgevoerd in Vitaliek, Julianalaan 2.

Een fundusfoto kan ook gemaakt worden in het Elkerliek locatie Deurne. 

Voorbereiding thuis

  • Geef bij het maken van de afspraak aan dat het gaat om een Fundusfoto.
  • Wilt u bij uw komst naar het ziekenhuis het aanvraagformulier van de arts meebrengen?
  • U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te zijn, u mag gewoon eten en drinken.
  • Het is verstandig vooraf vervoer naar huis te regelen. Doordat uw ogen voor het onderzoek soms gedruppeld worden, ziet u de eerste uren na het onderzoek wat minder. Zelfstandig deelnemen aan het verkeer raden we af.
  • Neem een zonnebril mee. U kunt na het onderzoek last hebben van fel licht. Het helpt om hiertegen een zonnebril te dragen.

De voorbereiding op het onderzoek

Het kan zijn dat uw ogen gedruppeld moeten worden, dit is soms nodig om uw pupillen te verwijden. Het druppelen wordt als het nodig is 1x herhaald, met een tussenpoos van ongeveer 10 minuten. Het druppelen geeft soms een prikkelend gevoel in de ogen. Na ongeveer 15 minuten kan worden gestart met het onderzoek. 

LET OP: als uw ogen gedruppeld zijn mag u niet zelf meer autorijden! 

Het onderzoek

U wordt door de assistente binnen geroepen. U neemt plaatst achter een speciale camera. Met behulp van deze camera worden enkele foto’s gemaakt van uw netvlies. Het maken van de foto’s is pijnloos. Het wijd open houden van de ogen wordt soms als vervelend ervaren. 

Er worden alleen foto’s gemaakt; er wordt niet gekeken naar de sterkte van uw bril. 

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer een 10/15 minuten. Wanneer het noodzakelijk is om de pupil wijder te maken dan worden uw ogen gedruppeld. In dat geval duurt het onderzoek ongeveer 20 minuten.  

Uitslag

De foto’s worden beoordeeld door de oogarts. De uitslag wordt opgestuurd naar de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Dit duurt ongeveer twee weken. 

Verwijzing oogarts

Mogelijk geeft de uitslag van het onderzoek aanleiding om u door te verwijzen naar de oogarts. Er kan mogelijk sprake zijn van een beginnende aantasting van uw netvlies. De oogarts kan dit beoordelen en zo nodig een behandeling starten. 

Verhinderd

Mocht u verhinderd zijn, geef dit dan door via telefoonnummer 0492 – 59 59 77. De Dienst Ondersteuning Ketenzorg van het Elkerliek is dagelijks bereikbaar van 08.30 tot 10.15 uur en van 10.45 tot 12.30 uur.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de Dienst Ondersteuning Ketenzorg, via telefoonnummer 0492 – 59 59 77.

Contact


Polikliniek Oogheelkunde

Locatie Helmond
T: 0492 – 59 59 52

Locatie Deurne
T: 0493 – 32 89 12

Secretariaat Oogheelkunde

T: 0492 – 59 58 58
E: oogartsen@elkerliek.nl 


© 2024 Elkerliek ziekenhuis
OOG-44264
Laatst bewerkt: 22-2-2024