logo

Intravitreale injectiesInleiding

Uw oogarts heeft met u besproken dat uw oogaandoening behandeld kan worden met injecties. In deze folder geven we u informatie over de oogaandoeningen Macula degeneratie en Macula-oedeem, de behandeling, procedure van injecties en complicaties.  

Wat is Macula degeneratie of Macula-oedeem

Macula degeneratie is een aandoening van het centrale gedeelte van het netvlies, de macula lutea of gele vlek. Vaak wordt Macula degeneratie 'slijtage' van het netvlies genoemd.

 

Het centrale deel van netvlies (de macula) zorgt voor het waarnemen van kleine details en het scherp zien. Bij Macula degeneratie verdwijnt het scherpe zien en blijft er in het midden van het beeld een vlek achter. De rest van het netvlies blijft dus wel werken, zodat men in staat blijft om zijn weg in huis en daar buiten min of meer zelfstandig te vinden, ook al mist men dan scherpte. Macula degeneratie bestaat uit twee vormen: de natte en droge vorm.  

De behandeling met injecties is alleen geschikt voor de natte vorm. Bij de natte vorm lekken de bloedvaatjes achter het netvlies (retina). Hierdoor wordt het beeld wazig of vertekend. Zonder behandeling kan er in korte tijd slechtziendheid ontstaan. 

Macula-oedeem is een vochtophoping die kan ontstaan doordat bloedvaten in het netvlies (retina) afgesloten raken. Vochtophoping kan ook ontstaan als complicatie bij Diabetes (suikerziekte) waarbij beschadigingen aan het netvlies optreden. Dit wordt diabetische retinopathie genoemd. Zonder behandeling kan er in korte tijd slechtziendheid en zelfs blindheid ontstaan. 

Behandeling

Door middel van de injecties wordt ervoor gezorgd dat de lekkage van de bloedvaatjes wordt geremd. Dit leidt in de meeste gevallen tot stabilisatie van het zicht en sommige gevallen tot verbetering van het zicht. Stel gerust vragen aan uw oogarts indien er iets niet duidelijk is, zodat u de informatie goed begrijpt en kunt beslissen of u deze behandeling wilt ondergaan. 

De werkingsduur van de injectie is vier tot zes weken. Het is dan ook waarschijnlijk nodig om de behandeling te herhalen, afhankelijk van het beloop.  

Er zijn verschillende medicijnen die voor deze aandoeningen worden gebruikt. Op dit moment worden Avastin, Triamcinolon, Lucentis en Eylea gebruikt in het Elkerliek ziekenhuis. Maar er vindt wereldwijd veel onderzoek plaats naar nieuwe middelen en nieuwe toepassingen. De verwachting is dan ook dat het aantal medicijnen zal toenemen. De keuze voor behandeling met welk middel (of welke middelen) wordt door uw oogarts gemaakt op grond van uw eigen situatie en op grond van de eigenschappen van de verschillende medicijnen. Avastin en Triamcinolon zijn niet officieel geregistreerd voor deze vorm van behandeling, Lucentis en Eylea wel.    

Uit jarenlang wetenschappelijk onderzoek zijn werking en bijwerkingen bekend: het gaat bij alle medicijnen dus om een reguliere behandeling. Iedere behandeling heeft naast het gewenste effect helaas ook een kans op bijwerkingen en risico`s. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat er onzekerheden kleven aan deze behandeling. Uw arts is echter van mening dat, zelfs met deze onzekerheden in aanmerking genomen, een behandeling met injecties voor u op dit moment een verstandige keuze is. 

Verhinderd

De injectie wordt speciaal voor u door de ziekenhuisapotheek gemaakt. Mocht u niet op de afgesproken datum kunnen komen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk laten weten. De telefoonnummers vindt u op de achterzijde van deze folder. 

U kunt er te allen tijde voor kiezen met deze behandeling te stoppen. Uw beslissing zal uw relatie met uw oogarts niet beïnvloeden en uw toegang tot medische zorg in de toekomst niet in gevaar brengen. De behandeling is niet artsgebonden, dus kan het zijn dat een andere arts bij u de injectie zal plaatsen. 

Procedure

Voorbereiding

 • Regel een begeleider, u kunt niet zelf deelnemen aan het verkeer!
 • Geen make-up dragen.
 • U mag eten en drinken voor de behandeling.
 • Draag makkelijk zittende kleding, de behandeling vindt liggend plaats.
 • Medicatie mag u gewoon gebruiken, ook oogdruppels.
 • Neem uw zorgverzekeringpas mee.
 • Neem uw identiteitsbewijs mee.
 • De behandeling duurt ongeveer 15 minuten.
 • Meld bijzonderheden zoals zwangerschap of als u recent een hartinfarct of CVA/TIA hebt doorgemaakt.

Waar meldt u zich

U meldt zich bij de balie van de polikliniek Oogheelkunde. Hierna kunnen u en uw begeleider plaatsnemen in de wachtkamer en wordt u vanzelf geroepen.

Onderzoek

Er zal een controle volgen waarbij de assistente een OCT-foto zal maken. 

Ingreep

De ingreep wordt uitgevoerd in de behandelkamer op de polikliniek. Op de behandelkamer zult u verder door middel van druppels verdoofd worden in het oog wat behandeld wordt. Daarna zal de arts u de injectie toedienen in het oog. Uw arts zal met u bespreken wanneer de volgende injectie en controle zal plaats vinden. Dit is afhankelijk van het herstel van uw oog.

Na de ingreep

Na de ingreep mag u naar huis. Mochten er klachten zijn op dezelfde dag dan kunt u tot 17.00 uur contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde. Na 17.00 uur kunt u bij aanhoudende klachten, die niet tot de volgende dag kunnen wachten, contact opnemen met de centrale huisartsenpost. U mag na de ingreep niet in het oog wrijven gedurende drie dagen. Na de ingreep mag u niet zwemmen gedurende één week.                  

Complicaties

Aan elke ingreep kleven risico’s. Bij iedere intravitreale injectie bestaat een kans op:

 • infectie van het oog;
 • verhoogde oogdruk;
 • bloeding in het oog;
 • netvliesloslating;
 • toename van staar;
 • beschadiging hoornvlies. 

Al deze risico’s zijn zeldzaam. Alle complicaties op zich kunnen leiden tot verminderd zicht en/of blindheid. Soms zijn voor deze complicaties aanvullende behandelingen nodig. Daarom is het zeer belangrijk om, als u de dagen direct na de injectie iets niet vertrouwt, telefonisch contact op te nemen met de polikliniek Oogheelkunde. 

 Let met name op deze klachten:

 • pijnklachten;
 • plotselinge achteruitgang van het zicht;
 • roodheid van het oog (vergeleken bij direct na de injectie);
 • gezwollenheid van het oog;
 • overgevoeligheid voor licht;
 • afscheiding uit het oog. 

Tijdelijke neveneffecten kunnen zijn:

 • bloeduitstorting onder het bindvlies (bloeddoorlopen oog);
 • troebelingen in het glasvocht, ‘vlekjes in het blikveld’;
 • roodheid van het oog;
 • tijdelijke stoornis van het zicht;
 • schrijnend gevoel.                  

Avastin, Triamcinolon, Lucentis en Eylea  zijn al bij vele honderdduizenden patiënten gebruikt. De studies tonen aan dat deze middelen veilig en effectief zijn en dat het risico op complicaties niet duidelijk verschillend is tussen de verschillende medicijnen. Uit de bekende studies blijkt dat er een kleine kans bestaat op een CVA/TIA of hartinfarct. Maar de kans hierop lijkt niet groter te worden door behandeling met intravitreale injecties. Aangezien patiënten met diabetes of macula degeneratie op voorhand al een kans hebben op een CVA of hartinfarct, los van een eventuele behandeling met injecties. 

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan gerust contact op met de polikliniek Oogheelkunde via de BeterDichtbij-app of telefonisch via 0492 - 59 59 52.

Contact


Polikliniek Oogheelkunde

Locatie Helmond
T: 0492 – 59 59 52

Locatie Deurne
T: 0493 – 32 89 12

Secretariaat Oogheelkunde

T: 0492 – 59 58 58
E: oogartsen@elkerliek.nl 


© 2024 Elkerliek ziekenhuis
OOG-44195
Laatst bewerkt: 4-4-2024