logo

Gastro-duodenoscopie met sedatieMaagonderzoek

U wordt verwacht op de Endoscopieafdeling
op: ________________________________________
datum: _____________________________________
om: ____________________________________ uur
arts: _______________________________________

Let op: voor dit onderzoek moet u nuchter zijn en/of geldt een dieetadvies.

Inleiding

Binnenkort krijgt u een onderzoek van de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm. In deze folder leggen wij u uit wat het onderzoek inhoudt en hoe u zich thuis moet voorbereiden. Daarnaast geven wij u informatie over de gang van zaken op de dag van het onderzoek. Het onderzoek wordt gedaan door een Maag-, Darm- en Leverarts of Internist.  

Het is niet mogelijk om uw partner of uw familie mee te laten kijken tijdens het onderzoek. 

Wat is een gastro-duodenoscopie?

Een gastroscopie is een onderzoek waarbij bepaalde afwijkingen of ontstekingen aan uw slokdarm, maag of twaalfvingerige darm kunnen worden opgespoord. Via de gastroscoop kan de arts ook kleine ingrepen doen. Er kunnen bijvoorbeeld stukjes weefsel worden weggenomen voor verder onderzoek (biopten). Ook kan een bloeding worden gestelpt of een vernauwing worden opgerekt. Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van een endoscoop. Een endoscoop is een dunne flexibele slang. 

                   

Voorbereidingen

Om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren, moeten u slokdarm, maag en twaalfvingerige darm leeg zijn. Daarom moet u rekening houden met een aantal voorbereidingen. Wij adviseren u om op de dag van het onderzoek makkelijke (loszittende) kleding te dragen. 

Het nuchterbeleid

Voor het onderzoek moet u nuchter blijven, dit houdt in dat u niets mag eten en drinken en dat u niet mag roken.

Onderzoek ’s ochtends:
De avond voor het onderzoek moet u vanaf 24.00 uur nuchter blijven. 

Onderzoek ’s middags:
Mocht het onderzoek in de middag plaatsvinden dan mag u in de ochtend nog een licht ontbijt nuttigen. U mag tot 6 uur voor het onderzoek nog eten en drinken. Daarna moet u nuchter blijven. 

Medicatie

  • Als u enige vorm van bloedverdunnende medicijnen gebruikt, moet u dit doorgeven aan de verwijzend specialist. Eventueel moet het gebruik van deze medicatie voor het onderzoek tijdelijk worden gestaakt.
  • Gebruikt u bloedverdunners waarvoor u geprikt moet worden, neem dan voorafgaand aan het onderzoek contact op met de Trombosedienst. Het is belangrijk dat u aan hen doorgeeft dat u dit onderzoek moet ondergaan. Dit in verband met herstarten van de medicatie na het onderzoek. Ook moet u bij het gebruik van deze medicatie een uur voor het onderzoek bloed laten prikken om de stolling van het bloed te laten bepalen. Dit moet tijdens de poliafspraak voorafgaand het onderzoek afgesproken worden.
  • Eventuele medicijnen mag u gewoon innemen tot 6 uur voor het onderzoek.
  • Eventuele inhalatiemedicatie (pufjes) moet u wel blijven gebruiken. 

De dag van het onderzoek

Houdt u er rekening mee dat er regelmatig problemen zijn met parkeren, met name tijdens de bezoekuren. Vanuit de centrale hal volgt u bewegwijzering naar de Endoscopieafdeling (4e verdieping) en meldt u zich aan de balie. 

Er is afgesproken dat u een roesje krijgt. Aan de balie krijgt u het Nazorgformulier Endoscopie. Op dit formulier kunt u het telefoonnummer noteren van de contactpersoon die u op komt halen na het uitslapen. U mag namelijk niet alleen naar huis. Uw familielid/begeleider kan niet aanwezig zijn op de uitslaapkamer. 

Omdat er op meerdere kamers onderzoeken worden gedaan, kan het zijn dat u niet op volgorde van binnenkomst geholpen wordt. Omdat er ook ingrepen kunnen plaatsvinden, kan het zijn dat u langer moet wachten dan voor u wenselijk is. Hiervoor bij voorbaat onze excuses. 

Het onderzoek

Een gastroscopie (maagonderzoek) is geen pijnlijk maar wel enigszins onaangenaam onderzoek.

De verpleegkundige komt u uit de wachtkamer halen en brengt u naar de voorbereidingsruimte. De verpleegkundige zorgt ervoor dat u op een bed komt te liggen, een infuusnaaldje krijgt en doet ook eventuele andere noodzakelijke handelingen ter voorbereiding. Vanuit de voorbereidingsruimte gaat u naar de behandelkamer. Op de behandelkamer heeft de arts nog controle vragen en dient daarna het rustgevend middel toe. Dit is geen narcose. U kunt tijdens het onderzoek dus gewoon ‘wakker’ zijn. Tijdens het onderzoek wordt uw bloeddruk, zuurstofgehalte en pols gecontroleerd. U komt op uw linkerzijde op de onderzoekstafel liggen. U krijgt een bijtring tussen de tanden. De arts brengt de endoscoop via uw mond in de slokdarm/maag. Hiervoor moet u een paar keer slikken. Via de endoscoop kan de arts uw slokdarm-, maag- en twaalfvingerige darm bekijken op een beeldscherm. Doordat tijdens het onderzoek, via de scoop, lucht wordt ingeblazen kan het zijn dat u moet opboeren. U hoeft niet bang te zijn dat u niet meer goed kunt ademen. Bij het inbrengen en tijdens het onderzoek blijft er namelijk genoeg ruimte in de keelholte om normaal te kunnen blijven ademhalen. Probeer rustig in en uit te blijven ademen. Indien nodig worden er een paar kleine stukjes weefsel weggenomen (biopsie). Daar voelt u niets van. De scoop wordt verwijderd, daarna is het onderzoek afgelopen. Na afloop kan uw keel een tijdje wat rauw en gevoelig zijn. 

Duur van het onderzoek

Met de voor- en nazorg duurt het onderzoek ongeveer 20 minuten, afhankelijk of de arts een kleine ingreep moet verrichten. 

Uitslag van het onderzoek

Een voorlopige uitslag krijgt u meteen na afloop van het onderzoek. De arts noteert de voorlopige uitslag op het Nazorgformulier Endoscopie. De definitieve uitslag krijgt u van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Indien u nog geen afspraak heeft voor de uitslag, wordt deze alsnog voor u gemaakt.                  

Na het onderzoek

Het ‘roesje’ dat u toegediend krijgt, veroorzaakt ook na het onderzoek nog enige sufheid en vergeetachtigheid. U moet na het onderzoek nog even uitslapen. U wordt in bed naar de dagverpleging Endoscopie gebracht. Het onderzoek en het uitslapen duurt ongeveer anderhalf uur. De verpleegkundige voert de nodige controles bij u uit en neemt contact op met uw contactpersoon om de tijd van ontslag af te spreken.

Familielid/begeleider mag niet aanwezig zijn bij het uitslapen.  

Het is normaal dat u zich nog wat suf en slaperig voelt na het uitslapen. U mag daarom alleen onder begeleiding naar huis. Tot de ochtend na het onderzoek mag u zelf niet actief deelnemen aan het verkeer. U kunt beter ook geen belangrijke beslissingen nemen op die dag.  

Risico’s en complicaties

Een gastroscopie is een veilig onderzoek. Complicaties komen zeer zelden voor bij een gastroscopie. Toch bestaat er altijd een geringe kans op het verslikken in de maaginhoud. Als een behandeling plaatsvindt tijdens de scopie bestaat er een geringe kans op een bloeding of scheurtje in het slijmvlies. Een enkele keer kan een scheurtje in de slokdarm, of heel zelden in de maag ontstaan.  

Wanneer moet u contact opnemen

Het is belangrijk dat u contact opneemt bij onderstaande klachten:

  • ernstige slikproblemen;
  • als u bloed ophoest/opgeeft; 
  • koorts hoger dan 38.5⁰C. 

Tijdens kantooruren belt u met de polikliniek Interne geneeskunde, telefoonnummer 0492 – 59 59 59 of de Endoscopieafdeling, telefoonnummer 0492 – 59 59 79. Buiten de kantooruren neemt u contact op met de Spoedeisende hulp, telefoonnummer 0492 – 59 55 71.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u tijdens de kantooruren contact opnemen met de polikliniek Interne geneeskunde/MDL of de Endoscopieafdeling. Bij dringende vragen na het onderzoek die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag kunt u buiten kantooruren contact opnemen met de Spoedeisende hulp. 

Verhinderd

Kunt u om dringende redenen uw afspraak niet nakomen, geeft dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling Endoscopie, telefoonnummer 0492 – 59 59 59.

Contact

 

Endoscopieafdeling

Locatie Helmond
T: 0492 – 59 59 79

Polikliniek Interne geneeskunde/MDL

Locatie Helmond
T: 0492 – 59 59 59

Locatie Deurne
T: 0493 – 32 89 19

Spoedeisende hulp

T: 0492 – 59 55 71


© 2024 Elkerliek ziekenhuis
END-49441
Laatst bewerkt: 10-1-2024