logo

DorstproefInleiding

Met de dorstproef onderzoeken we wat de oorzaak is van uw vele drinken en plassen. Tijdens de dorstproef kijken we of uw urine voldoende kan concentreren.

Voorbereiding

Uw behandeld arts bespreekt van tevoren met u welke medicijnen u niet mag innemen omdat die mogelijk de test kunnen beïnvloeden. U wordt een dag voor de test opgenomen. De dag voor de test mag u drinken zoals u thuis gewend bent. Op de afdeling wordt bloed afgenomen voor de test. Ook wordt een infuus geprikt in uw arm waar gedurende de test regelmatig bloed uit afgenomen wordt.

Tijdens het onderzoek

U krijgt om 07.30 uur een licht ontbijt met alleen water. U mag hierbij geen andere dranken drinken. Vanaf 08.00 uur start de test. Vanaf deze tijd mag u alleen maar vast voedsel eten en niets meer drinken. De verpleegkundige houdt bij hoeveel u drinkt en plast. Er wordt regelmatig een portie urine opgevangen en bloed afgenomen voor onderzoek in het laboratorium. U wordt ieder uur gewogen en iedere twee uur wordt uw bloeddruk en hartslag gemeten. Wij gaan hiermee door tot de concentratie van de urine een stabiel punt heeft bereikt. Als er geen concentratie in de urine optreedt, dan wordt in overleg met de endocrinoloog de volgende fase van de test uitgevoerd. U krijgt 2 microgram desmopressine (dit is een hormoon dat op de nieren werkt en de functie heeft om de urine te concentreren).

Na twee en vier uur van toediening van de desmopressine wordt nogmaals een portie urine opgevangen en bloed afgenomen voor onderzoek in het laboratorium. Ook wordt u dan gewogen en wordt uw bloeddruk en hartslag gecontroleerd. Hierna is het onderzoek afgerond. De duur van de test staat niet van tevoren vast, maar hangt af van hoe de test precies verloopt. Meestal kan de test binnen 12 uur worden beëindigd.

Na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek mag u weer eten en drinken zoals u gewend bent. U mag pas naar huis als u geplast heeft. De uitslag van de dorstproef ontvangt u via uw behandelend arts op de polikliniek.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek Interne geneeskunde, telefoonnummer 0492 – 59 59 59.

Contact


Polikliniek Interne geneeskunde

Locatie Helmond
T: 0492 – 59 59 59

Locatie Deurne
T: 0493 – 32 89 19


© 2023 Elkerliek ziekenhuis
INT-52375
Laatst bewerkt: 29-11-2023