Raad van ToezichtHet Elkerliek ziekenhuis is een stichting. Conform de statuten zijn een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht ingesteld. De Raad van Bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen het ziekenhuis; de realisatie van de doelstellingen, de strategie en de daaruit voortvloeiende resultaten. De Raad van Toezicht houdt toezicht. De Raad van Toezicht laat zich bij haar werkzaamheden leiden door de Governance code, hetgeen onder meer betekent dat de Raad toezicht houdt op het functioneren van de stichting en de Raad van Bestuur controleert en adviseert.

Toezichtsvisie

Lees het document Toezichtsvisie Raad van Toezicht Elkerliek ziekenhuis.

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wordt momenteel gevormd door:

  • mevrouw mr. Mascha Bots (voorzitter)
  • de heer Walter van Kuijen MSc MBA 
  • de heer drs. Paul de Koning
  • mevrouw dr. Marlène Chatrou
  • de heer drs. Michel Barnas