Dagkliniek ParkinsonWat is de Dagkliniek Parkinsonzorg Helmond?

Patiënten met Parkinson die naar het ziekenhuis verwezen zijn, komen eerst bij de neuroloog. Alle neurologen in het Elkerliek ziekenhuis behandelen patiënten met de ziekte van Parkinson. Nadat de ziekte van Parkinson geconstateerd is, coördineert de parkinsonverpleegkundige alle zorg en begeleiding die noodzakelijk is. Vanzelfsprekend blijft u ook onder regelmatige controle van uw neuroloog.

Soms ontstaan er problemen op meerdere gebieden en zullen we de patiënt uitnodigen voor onze dagkliniek. In één dag wordt de patiënt, bij voorkeur samen met partner of verzorger, gezien door ons team om de problemen te inventariseren. Dit team bestaat uit een gespecialiseerde neuroloog, parkinsonverpleegkundige (verpleegkundig specialist), revalidatie arts, gespecialiseerde fysiotherapeut, logopediste en ergotherapeut.

Tijdens het bezoek aan de dagkliniek maakt u kennis met het team. Elke hulpverlener van het team heeft een gesprek met u. Dit gesprek duurt ongeveer dertig minuten. Daarnaast wordt er bloed geprikt en een bloeddrukmeting gedaan. Tussentijds is er voldoende gelegenheid om even uit te rusten en een kopje koffie of thee te drinken. De lunch wordt voor u verzorgd. Nadat u met iedereen van het team een gesprek hebt gehad, bespreken zij de bevindingen met elkaar. U krijgt vervolgens nog een eindgesprek met de neuroloog en de Parkinsonverpleegkundige.

Wie is wie op de Dagkliniek?

De parkinsonverpleegkundige (Verpleegkundig Specialist)

De parkinsonverpleegkundige is de coördinator van de dagkliniek. Daarnaast zal zij testen afnemen die geschikt zijn voor het screenen van geheugenklachten en stemming. Zij is voorzitter van de teambespreking en voert samen met de neuroloog het eindgesprek.

De neuroloog

De neuroloog draagt zorg voor het medisch inhoudelijke deel. Ze evalueert de medicatie en is betrokken bij de bespreking van alle uitslagen en het bepalen van het behandelplan. Zij heeft, samen met de verpleegkundige het eindgesprek.

De ergotherapeut

De ergotherapeut  brengt de problemen in het dagelijks leven in kaart. Ergotherapie is bedoeld voor iedereen die door een beperking zijn of haar dagelijkse handelingen niet meer naar wens kan uitvoeren. De ergotherapeut zoekt samen met u naar een oplossing voor de beperkingen die u ondervindt bij dagelijkse bezigheden thuis, op het werk of elders. Het doel van ergotherapie is om uw zelfstandigheid te behouden of te vergroten.

De fysiotherapeut 

Hypokinesie (verminderd bewegen) en hypertonie (hoge spierspanning) zijn kenmerkend voor de ziekte van Parkinson. Dat kan problemen opleveren bij het bewegen. Denk aan stijfheid, startproblemen, loopproblemen, balansproblemen, vermoeidheid en flexiehouding. Met behulp van een gesprek en onderzoek worden uw problemen in kaart gebracht en wordt een behandelplan opgesteld. Zie ook de folder dagkliniek hieronder.

De logopedist

Als parkinsonpatiënt kunt u last hebben van stem-, spraak- en/of slikklachten. Vaak biedt een behandeling volgens de LSVT en PLVT methode dan uitkomst. Al bij beginnende heesheid wordt de stem gedurende een korte periode (gemiddeld vier weken) intensief getraind. Hierdoor kunt u zich voor een langere periode weer beter verstaanbaar maken.

De revalidatiearts 

De revalidatiearts helpt u om blijvende beperkingen te voorkomen. Als dat niet mogelijk is, werkt de revalidatiearts samen met u om uw beperking zo goed mogelijk in uw leven, uw omgeving en de maatschappij in te passen.

Contact

Meer informatie over de Dagkliniek Parkinson vindt u onder het kopje folders of neem contact op met de Parkinsonverpleegkundige via htulp@elkerliek.nl.

Specialisten

Berkvens, mevrouw Msc. E.

Fysiotherapeut

Tulp, mevrouw H.

Verpleegkundig specialist neurologie

Koningsveld, mevrouw dr. R. van

Neuroloog

Kat, mevrouw M.

Ergotherapeut

Dekkers-Rambags, mevrouw E.

Ergotherapeut