Chemisch onderzoekRoutine chemisch onderzoek omvat een groot aantal verschillende testen in bloedplasma of -serum dat wordt verkregen door afgenomen bloed te centrifugeren. Onder deze testen vallen onder andere de glucose- en cholesterolbepaling. Ook zijn er testen die informatie geven over de werking van organen zoals de nieren en lever. Bij immunochemische testen wordt gebruik gemaakt van antilichamen om bijvoorbeeld diverse hormonen of tumormarkers te bepalen. Voor deze chemische onderzoeken wordt gebruik gemaakt van een groot aantal analyse-automaten.