Spoedeisende Hulp



De spoedeisende Hulp (SEH) biedt 24/7 medische hulp aan patiënten met acute, spoedeisende aandoeningen. In de avond, nacht en weekenduren werkt de SEH samen met de Centrale Huisartsen Post, zij vormen samen de Spoedpost.

Heeft u dringende medische hulp nodig?

  • U neemt overdag altijd eerst contact op met uw eigen huisarts. Na 17.00 uur en in het weekend belt u de Centrale Huisartsenpost 088-876 51 51.
  • Bent u onder behandeling van een specialist in het ziekenhuis en heeft u hierover een dringende medische hulpvraag, neem dan contact op met de polikliniek. Na 17.00 uur en in het weekend kan u voor dringende medische vragen contact opnemen met de SEH van het Elkerliek ziekenhuis 0492-595571.

Kijk ook op https://sehzorg.nl voor vragen na uw SEH bezoek, of download de app ‘SEH Zorg’.

Specialisten

Kuijten, de heer drs. J.

SEH-arts (KNMG)

Wijnen-van Houts, mevrouw drs. M.

SEH-arts

Frenken, de heer drs. J.G.M.

SEH-arts

Rijkers, mevrouw drs. B

SEH-arts ( KNMG )

Poodt, mevrouw drs. S.

SEH-arts

Kessels, mevrouw S.

SEH-arts (KNMG)

Wagenaar, mevrouw S.

SEH-arts (KNMG)