Hygiëne & InfectiepreventieWat is Hygiëne & Infectiepreventie?

De afdeling Hygiëne en Infectiepreventie richt zich samen met de zorgprofessionals op het leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor alle patiënten in het Elkerliek ziekenhuis. De focus van de afdeling is gericht op het voorkomen van verspreiding van (resistente) micro-organismen onder patiënten, bezoekers en medewerkers en dus het voorkomen van (ziekenhuis)infecties. Hygiëne betekent letterlijk: zorg voor instandhouding van de gezondheid.

Wat kunt u verwachten?

De afdeling Hygiëne & Infectiepreventie voert beleid uit voor het Elkerliek ziekenhuis, gebaseerd op landelijke richtlijnen en wetgeving. Hierdoor wordt de patiëntveiligheid bevorderd. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Het implementeren van diverse landelijke richtlijnen in het Elkerliek ziekenhuis
 • Het toetsen of ingevoerde maatregelen worden nageleefd
 • Voorlichting, scholing en advisering
 • Opsporing, registratie en analyse van ziekenhuisinfecties
 • Coördinatie van de juiste infectiepreventiemaatregelen bij een uitbraak of verspreiding van een ziekmakend of resistent micro-organisme (bv Influenza, COVID-19, TBC, MRSA, BRMO).

Naast de zorg voor de patiënt, richt de afdeling zich ook op de hygiënische zorg voor de medewerker, bezoeker en omgeving, waaronder reiniging en desinfectie van kamers, apparatuur en bedden. De meest belangrijke voorzorgsmaatregelen die hierbij getroffen worden hebben te maken met bijvoorbeeld handhygiëne, BRMO/MRSA bevraging, isolatieverpleging, voorzorgsmaatregelen omtrent COVID-19 en vaccinatie.

Wat kunt u zelf doen om infecties te voorkomen?

 • Was regelmatig uw handen met water en zeep; altijd na toiletgebruik, hoesten, niezen en snuiten, vóór het eten en bij zichtbaar vuile handen
 • Gebruik de desinfectiepompjes in het ziekenhuis voor het ontsmetten van uw handen; in ieder geval bij het betreden van het ziekenhuis of afdeling en bij het verlaten van een ruimte
 • Hoest en nies in een papieren zakdoek of ellenboog; gooi de zakdoek na eenmalig gebruik weg
 • Voorkom dat u wonden, infusen en katheters aanraakt
 • Vermijd een bezoek aan een patiënt als u zelf klachten heeft, bijvoorbeeld een verkoudheid. Overleg eventueel met de verpleging of het verstandig is om op bezoek te komen
 • Houd als bezoeker afstand van patiënten met een infectie of stel het bezoek uit
 • Houd u aan de extra voorzorgsmaatregelen bij isolatieverpleging.

Contact

Indien u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft met betrekking tot Hygiëne & Infectiepreventie, dan kunt u terecht bij uw behandelend arts of verpleegkundige. Zij kunnen indien nodig contact opnemen met de afdeling Hygiëne & Infectiepreventie.

Specialisten

Lesterhuis-van der Sommen, mevrouw P.

Deskundige Infectiepreventie

Willemse - Smits, mevrouw P.

Deskundige Infectiepreventie

Asselen van, mevrouw E.

Deskundige Infectiepreventie