Veel gestelde vragen en antwoorden VRE bacterie



Onderstaand vindt u een aantal veel gestelde vragen met betrekking tot de VRE-bacterie. Mocht u aanvullende vragen hebben dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de Afdeling Ziekenhuishygiëne & Infectiepreventie via 0492-595278.

Veel gestelde vragen en antwoorden

Algemene informatie VRE

Is de VRE bacterie gevaarlijk?
Nee, de bacterie zelf is niet ziekmakend en dus niet gevaarlijk voor gezonde mensen. Enterokokken komen bij iedereen voor in de darm zonder dat men daar iets van merkt. Bij ernstig zieke patiënten kunnen ze soms een ontsteking veroorzaken. Normaal gesproken kunnen we deze infecties goed behandelen met antibiotica, maar bij de VRE-bacterie is dat lastiger, omdat de bacterie ongevoelig is voor veel soorten antibiotica. Voor gezonde mensen thuis is er dus niets aan de hand, maar in het ziekenhuis willen we onze ernstig zieke patiënten beschermen. Daarom nemen wij deze maatregelen. Ook worden er extra (hygiëne-) maatregelen genomen door de medewerkers.

Er wordt ook wel gesproken over de minder gevoelige ziekenhuisbacterie. Wat betekent dat?
Minder gevoelig betekent dat de bacterie moeilijker te behandelen is met gangbare antibiotica. Ziekenhuisbacterie is een verzamelnaam voor bacteriën die vaak infecties geven bij patiënten in het ziekenhuis. Ze komen veel voor in een ziekenhuisomgeving, waar ze met veel antibiotica gebruik en zwakke patiënten, goed gedijen.


Verspreiding en maatregelen

Hoe verspreidt deze VRE-bacterie zich?
De bacterie verplaatst zich door direct contact (handen) of via voorwerpen. De bacterie verplaatst zich niet door de lucht. Wij adviseren iedereen na toiletbezoek goed de handen te wassen.

Welke maatregelen worden genomen?
De patiënten met (mogelijk) VRE die nog in het ziekenhuis zijn, liggen alleen op een kamer. Voor de verpleging van deze patiënten met VRE gelden voor medewerkers maatregelen zoals handschoenen en schorten dragen. Zodra een kamer vrijkomt na ontslag van een patiënt met VRE, wordt deze pas na grondige reiniging weer vrijgegeven voor normaal gebruik.

Kun je VRE ergens aan herkennen, bijvoorbeeld koorts of diarree?
Nee, als je de bacterie in de darm bij je draagt, geeft deze geen klachten. Pas wanneer de VRE op een plaats in het lichaam komt, waar hij van nature niet hoort, kan hij klachten geven. Een voorbeeld hiervan is een blaasontsteking; deze kan optreden wanneer de VRE onverhoopt in de blaas terecht komt.

Mag u op bezoek komen bij een patiënt die in het Elkerliek ziekenhuis ligt?
U mag het Elkerliek ziekenhuis gewoon bezoeken. Daar waar nodig, wijzen we op extra hygiënemaatregelen. Alle bezoekers moeten wel hun handen voor en na hun bezoek op de verpleegafdeling desinfecteren.

Ik word binnenkort opgenomen in het Elkerliek ziekenhuis
Besmette patiënten worden geïsoleerd verpleegd. Dat wil zeggen dat u niet met hen op een kamer wordt opgenomen.

Ik heb binnenkort een afspraak op een polikliniek
U kunt onze locaties gewoon bezoeken. Daar waar nodig, wordt u gewezen op extra hygiënemaatregelen.

Ik moet een operatie ondergaan. Kan deze gewoon doorgaan?
Als u (mogelijk) drager van VRE bent en u moet een operatie/behandeling ondergaan, dan kan deze gewoon doorgaan Wel worden er voor en tijdens de operatie extra (hygiëne-) maatregelen genomen door de medewerkers. Als u postoperatief op de Intensive Care verpleegd moet worden, gelden tevens extra maatregelen. Hierover wordt u voor de opname door de artsen geïnformeerd.

Risicogroepen

Wat als je een beetje verzwakt bent, bijvoorbeeld door een griep? Is VRE dan gevaarlijk?
Nee, het betreft eigenlijk vooral mensen met ernstig onderliggend lijden, die bedlegerig zijn of al in het ziekenhuis of verpleeghuis liggen.

Is de VRE-bacterie gevaarlijk voor zwangere vrouwen en/of het ongeboren kind?
Nee, de VRE-bacterie is niet gevaarlijk voor zwanger vrouwen en/of het ongeboren kind.

Wat gebeurt er met de patiënten die de bacterie mogelijk bij zich dragen?
Patiënten die recent zijn opgenomen in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond en waarbij een verhoogd risico bestaat dat zij de VRE-bacterie dragen, zijn mondeling en schriftelijk geïnformeerd. Om vast te kunnen stellen of iemand drager is van de VRE-bacterie moet op een aantal opeenvolgende dagen een kweek worden afgenomen. Patiënten die mogelijk besmet zijn, hebben of krijgen een brief waarin staat hoe de kweken afgenomen kunnen worden. Ook is materiaal om kweken af te nemen meegestuurd. Het afnemen van de kweken kunnen mensen zelf thuis doen. De kweken worden opgestuurd naar het Elkerliek ziekenhuis. In totaal duurt dit circa twee weken voordat duidelijk is of iemand wel of niet drager is van de VRE-bacterie.

Ik heb een brief van het ziekenhuis ontvangen. Wat moet ik nu doen?
Als u een brief heeft ontvangen van het Elkerliek ziekenhuis over de VRE-bacterie, dan adviseren wij u de stappen te nemen, zoals beschreven staan in de brief. Indien hierin staat dat u de mogelijkheid krijgt aangeboden een onderzoek te laten doen naar eventueel VRE-dragerschap, dan is het aan u zelf of u hiervan gebruik wilt maken. Dit is niet verplicht.

Wat als ik mogelijk drager ben en opgenomen moet worden in een ander ziekenhuis?
Om verspreiding in een ander ziekenhuis te voorkomen, vragen wij u bij eventuele opname of bij een polikliniekbezoek in een ander ziekenhuis te melden dat u (mogelijk) VRE-drager bent. Als u via ons wordt overgeplaatst naar een ander ziekenhuis, lichten wij het ziekenhuis in. Uiteraard hebben wij ook zelf de omliggende ziekenhuizen geïnformeerd dat wij bij vijf van onze patiënten de VREbacterie hebben vastgesteld.

Onderzoek

Hoe gaat het onderzoek in z’n werk?
Bij het onderzoek naar de VRE-bacterie zal met een wattenstaafje een uitstrijk van de anus gemaakt worden voor kweekonderzoek. Om VRE-dragerschap definitief uit te sluiten moet dit onderzoek vijfmaal (op vijf verschillende dagen) worden herhaald.

Er zijn bij mij kweken afgenomen. Hoe ontvang ik de uitslag van de kweken?
Als de uitslag positief is, dat wil zeggen dat de VRE-bacterie bij u gevonden is, wordt u hierover gebeld door uw behandelend arts. Als de uitslag negatief is, dat wil zeggen dat u geen drager bent van de VRE-bacterie, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht. Dit bericht ontvangt u twee weken na uw laatste screening.

Wat gebeurt er als ik VRE-drager blijk te zijn?
Als blijkt dat u de VRE-bacterie bij u draagt, dan wordt hiervan melding gemaakt in uw dossier. Bij (vervolg)opname in het ziekenhuis zijn dan isolatiemaatregelen van toepassing.

Als uit onderzoek blijkt dat ik drager ben van de VRE-bacterie. Wat dan? Hoe kom ik er weer vanaf?
Als u gezond bent, zal de VRE-bacterie op natuurlijke wijze weer verdwijnen uit het lichaam. Het is helaas niet goed bekend hoe lang dat kan duren. U hoeft hiervoor geen medicijnen in te nemen of een behandeling te krijgen. Om te voorkomen dat u de bacterie verspreid en eventueel ernstig zieke patiënten besmet, dient u goede hygiëne in acht te nemen (handen wassen na toiletgebruik). Als u drager bent van de VRE-bacterie heeft dit alleen gevolgen bij opname in een ziekenhuis/verpleeghuis of intensief contact met ernstig zieke mensen. In de thuissituatie is de VRE-bacterie geen probleem.

Hoe lang duurt het tot de bacterie uit mijn lichaam is verdwenen?
Er is helaas nog niet veel bekend over hoelang patiënten de bacterie bij zich blijven dragen. Het is niet mogelijk om de dragerschapduur te verkorten door een behandeling.
  
Ik ben opgenomen geweest in het Elkerliek ziekenhuis en ik heb geen brief ontvangen. Wat moet ik doen?
Hebt u geen brief ontvangen van het ziekenhuis, dan hoeft u niets te doen. U behoort dan niet tot de risicogroep.

Vormt VRE in de thuissituatie een probleem?
In de thuissituatie vormt de VRE geen probleem. Wanneer u (mogelijk) drager bent van de VRE en u thuis wijkzorg of fysiotherapie krijgt, dan raden wij u wel aan deze zorgverleners te informeren, zodat zij hun maatregelen kunnen nemen om eventuele besmetting van andere patiënten te voorkomen. U hoeft verder geen bijzondere maatregelen te treffen.

Mijn familie heeft mij de afgelopen tijd bezocht tijdens mijn verblijf op een afdeling waar verspreiding van VRE heeft plaatsgevonden. Moeten zij zich ook laten testen?
Nee, het onderzoek betreft alleen patiënten zelf. VRE-dragerschap is namelijk geen probleem voor gezonde mensen. Alleen bij mensen met een zeer sterk verminderde weerstand kan de VRE-bacterie problemen geven in de behandeling, omdat de gangbare antibiotica niet goed hun werk kunnen doen.

Ik ben zelf werkzaam in de zorg. Wat betekent het voor mijn werkzaamheden als ik drager zou zijn van de VRE-bacterie?
De VRE-bacterie is een darmbacterie. Als er goede handhygiëne wordt toegepast (ook na het gebruikt van de toilet) kan de bacterie niet overgedragen worden. Zorgmedewerkers worden niet behandeld als ze drager zijn van VRE. Goede handhygiëne volstaat om overdacht te voorkomen; uiteraard geldt dat ook tussen alle zorgcontacten door handhygiëne moet worden toegepast.


Ik heb een brief thuis gestuurd gekregen met een set om zelf kweken af te nemen in het rectum (anus), maar ik heb een stoma. Wat moet ik doen?
Bij patiënten met een stoma worden kweken niet  afgenomen in het rectum (anus) maar vanuit de stoma. De kweekstok kan even in het stomazakje gedoopt worden en vervolgens in het buisje gestopt worden.