HartkatherisatieInformatie over een hartkatheterisatie vindt u onder het kopje folders. Let op: er zit een verschil in de voorbereiding.