CardiologieWat is Cardiologie?

Cardiologie is het specialisme dat zich bezighoudt met diagnostiek en behandeling van hart- en vaatziekten. Mensen met problemen aan hart en vaten worden behandeld door een ‘hartspecialist’, oftewel een cardioloog. Bekende hartaandoeningen zijn bijvoorbeeld een hartinfarct of angina pectoris (pijn door vernauwingen in de kransslagaders). Ook patiënten met hartritmestoornissen, hartfalen, hartspierziekten en afwijkingen in de hartkleppen gaan naar de cardioloog.

Wat kunt u verwachten?

Als u voor het eerst of na lange tijd bij de cardioloog komt, volgt eerst een intake-procedure. U meldt zich aan de balie van de polikliniek Cardiologie, waarna een hartfunctielaborant u meeneemt. Hij inventariseert de klachten, meet uw lengte, gewicht en bloeddruk, en maakt een ECG (hartfilmpje). De cardioloog doet vervolgens lichamelijk onderzoek en stelt aanvullende vragen. Soms is – voor een zo compleet mogelijke diagnose – nog een inspanningstest of een echo-onderzoek nodig. De resultaten van de onderzoeken worden direct met u besproken. Ook wordt – als dat nodig is – een behandelplan opgesteld. Helaas komt het wel eens voor dat niet meteen duidelijk is wat er met u aan de hand is. In dat geval bespreekt de cardioloog de volgende stappen met u. Hij licht bovendien de huisarts in. Door deze procedure weet u in één ziekenhuisbezoek (meestal) hoe u ervoor staat. U weet of er inderdaad sprake is van een hartprobleem en hoe de verdere behandeling gaat verlopen. De intake-procedure duurt enkele uren.

Specialisten

Lammers, de heer drs. J.L.

Cardioloog

Velden, de heer drs. E. van der

Cardioloog

Heijmen, de heer drs. H.P.C.M.

Cardioloog

Jong, mevrouw drs. S.F.A.M.S. de

Cardioloog

Bogaard, mevrouw drs. S. van den

Cardioloog

Monroy- Vesperinas, mevrouw M.

Cardioloog

Prins, de heer drs. F.J.

Cardioloog

Hartman, mevrouw M.

Verpleegkundig specialist Algemene Gezondheidszorg

Dijk, mevrouw S.H.A. van

Hartfalenverpleegkundige

Heugten, mevrouw A. van

CCU verpleegkundige

Veelgestelde vragen

Ik ga voor het eerst naar de cardioloog, wat moet ik meenemen?
Ons ziekenhuis kent een identificatieplicht; u moet dus een geldig legitimatiebewijs meenemen. De cardioloog neemt graag met u door welke medicijnen u gebruikt; neemt u dus een actueel  overzicht van de apotheek mee waarop alle medicijnen staan die u momenteel gebruikt.

Moet ik een afspraak maken voor een ECG (hartfilmpje)?
Nee dat hoeft niet. U dient 10 minuten eerder op de afspraak te komen voor het hartfilmpje

Ik moet voor een ingreep naar het ziekenhuis, moet ik stoppen met mijn medicijnen?
Voor sommige ingrepen moet u inderdaad stoppen met uw medicijnen. In onze patiëntenfolders staat wanneer en met welke medicijnen u moet stoppen. Soms beslist de cardioloog echter om hier van af te wijken.

Mijn afspraak kan pas over twee maanden, kan dat niet eerder?
Indien er klachten zijn kan de huisarts u eerder insturen. Of u belt met de poliassistente en zij legt de vraag voor  aan de cardioloog die vervolgens bepaalt of u eerder kunt komen.

De tandarts of mondhygiëniste heeft gezegd dat ik antibiotica moet gebruiken voor een ingreep. Hoe kom ik daaraan?
U kunt uw huisarts vragen om antibiotica voor te schrijven.

Als ik een tand moet laten trekken moet ik dan stoppen met de bloedverdunners?
Deze vraag kan uw tandarts beantwoorden. Hij kan desgewenst contact opnemen met uw cardioloog.

Ik heb van de apotheek een andere verpakking gekregen dan voorheen, heb ik nu wel de juiste medicijnen?
Medicijnen bevatten een werkzame stof. Deze werkzame stof wordt door verschillende fabrikanten verwerkt in medicijnen. Het kan dus gebeuren dat u een medicijn krijgt met een andere naam of een medicijn dat er anders uitziet dan u gewend bent. Uw apotheek kan u vertellen of de medicijnen die u heeft gekregen de juiste zijn.

Mijn medicijnen zijn op, hoe vraag ik een herhalrecept aan?
Dat kunt u telefonisch aanvragen. Belangrijk hierbij is dat u exact de namen vermeldt van de medicijnen waar het om gaat en bij welke apotheek u deze medicatie ophaalt. Herhaalrecepten worden eventueel gefaxt naar uw apotheek.

Ik heb zelf mijn bloeddruk gemeten en deze is hoger dan de vorige keer, moet ik nu direct naar de cardioloog?
Wanneer uw bloeddruk eenmalig hoger is hoeft u zich niet ongerust te maken. Wanneer uw bloeddruk gedurende meerdere dagen verhoogd blijft kunt u contact opnemen met uw huisarts.

Wanneer is mijn bloeddruk te hoog?
Bij een bovendruk hoger dan 140 mmHg en/of een onderdruk hoger dan 90 mmHg spreekt men van een te hoge bloeddruk. Bent u 60 jaar of ouder dan mag de bovendruk 160 mmHg zijn. De bloeddruk moet bij drie metingen na elkaar en op meerdere momenten gemeten te hoog zijn. In de ochtend en avond is de bloeddruk meestal wat lager dan ’s middags. De bloeddruk verandert of schommelt ook door bewegen, sporten, emoties, stil zitten of op bed liggen.

Ik heb een hartinfarct of een dotteroperatie gehad, mag ik naar de sauna?
Dit is afhankelijk van uw situatie. U kunt deze vraag bij uw volgende polikliniekbezoek bespreken met uw cardioloog.

Ik ben gedotterd, mag ik vliegen? Mag ik naar de bergen op vakantie?
Dit is afhankelijk van uw situatie. U kunt deze vraag bij uw volgende polikliniekbezoek bespreken met uw cardioloog.

Wie moet ik bellen bij klachten?
Indien u acute, heftige klachten hebt van pijn op de borst kunt u het beste contact opnemen met 112. Bij bekende hartritmestoornissen kunt u de Eerste Hart Hulp vragen om raad: 0492-595668. In andere gevallen kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts voor advies.

Polikliniek Cardiologie

De cardiologen houden zowel op locatie Helmond, Deurne als Gemert spreekuren. Volg in het ziekenhuis de borden ‘Cardiologen’.

Locatie:
Helmond, Deurne en Gemert

Telefoon:  
Helmond en Gemert: 0492 - 59 59 62
Deurne: 0493 - 32 89 22

Telefonisch bereikbaar:
Maandag t/m vrijdag van 08.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.30 uur