Tarieven

Tarieven

Wat kost uw onderzoek?

Vergoeding van laboratoriumonderzoek valt onder de dekking van de basisverzekering. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met het verplichte eigen risico. In onderstaande tabel vindt u de maximumtarieven voor laboratoriumonderzoek, de zogeheten NZa (Nederlandse Zorgautoriteit)-tarieven. Het tarief wat u daadwerkelijk betaald is afhankelijk van uw zorgverzekeraar.

Tarieven

Onderstaand zijn de meest voorkomende analysetarieven van 2018 voor laboratoriumdiagnostiek weergegeven. De tarieven zijn onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen.

Voor laboratoriumdiagnostiek worden zowel het ordertarief als het analysetarief in rekening gebracht.

OrdertariefDeclaratiecode NZATarief 2018

Ordertarief Declaratiecode NZA Tarief 2018
Toeslag thuisprik periodiek 079986 € 17,63
Toeslag thuisprik incidenteel 079987 € 17,63
Inname materiaal (zonder bloedafname) 079989 € 5,87
Toeslag decentrale bloedafname 079990 € 3,68
Bloedafname 079991 € 11,25
Analysetarief Declaratiecode NZA Tarief 2018
ALAT 074891 € 1,83
Albumine 074802 € 1,46
Alfa-1-antitrypsine 070223 € 11,57
Alkalische fosfatase 074896 € 1,75
Alcohol 072820 € 12,66
Allergiescreening 072603 € 15,97
Allergietest, specifiek allergeen 072602 € 11,92
Amylase 070307 € 1,42
Anti-CCP 072601 € 11,57
Anti-nucleaire antistoffen 070693 € 8,39
Anti-schildklier (TPO) 072601 € 11,57
Antistof. intrinsic factor 072601 € 11,57
Antistof. parietale cellen 072601 € 11,57
Antitrombine 077451 € 9,19
Anti-tTG 072601 € 11,57
APTT 077371 € 3,66
ASAT 070489 € 1,74
Bezinking erythrocyten 070703 € 1,85
Bilirubine direct 074110 € 1,44
Bilirubine totaal 074110 € 1,44
Bloedgroep/Rh, D 070604 € 4,81
BNP 070820 € 15,11
C3-globuline 070656 € 3,08
C4-globuline 070656 € 3,08
Calcium 070426 € 1,58
Calprotectine 070216 € 48,63
CDT 070450 € 21,21
Chloride 070119 € 1,28
Cholesterol 070425 € 1,66
CK 074895 € 1,74
Coombs direkt 070610 € 7,55
Cortisol 072501 € 6,26
Creatinine 070419 € 1,59
CRP 070689 € 3,92
DHEA-SO4 072516 € 8,04
Differentiatie leukocyten (machinaal) 070718 € 1,72
Drugstest (per drug) 072812 € 4,86
ds-DNA antistoffen 072648 € 13,61
Eiwit-spectrum 074335 € 5,97
ENA antistoffen 070693 € 8,39
Factor 2 mutatie 079009 € 56,93
Factor 5 Leiden 079009 € 56,93
Ferritine 072649 € 6,00
Fibrinogeen 070487 € 4,66
Foliumzuur 072582 € 5,43
Fosfaat 070421 € 1,64
FSH 072552 € 5,31
GGT 072417 € 1,71
Glucose 070402 € 1,59
Haptoglobine 077291 € 7,39
HbA1c 074065 € 5,88
hCG 072557 € 8,69
HDL-cholesterol 074251 € 2,22
hemochromatose 079006 € 35,14
hemoglobine 070702 € 1,67
HLA-B27 typering 077094 € 46,47
Homocysteine 070123 € 29,10
IgA 070476 € 8,64
IgE totaal 070476 € 8,64
IgG 070476 € 8,64
IgM 070476 € 8,64
Ijzer 070437 € 2,18
INR 070707 € 4,04
Irregulaire antistoffen 070611 € 5,49
Kalium 070443 € 1,57
Lactaat 070468 € 9,83
LDH 074892 € 1,74
LDL-cholesterol 070425,070460, 074251 € 2,33 € 1,66 € 2,22
Leukocyten 077121 € 1,73
LH 072551 € 5,59
Lipase 074151 € 2,25
Lupus anticoagulans 070755 € 11,16
magnesium 070469 € 2,56
Methylmalonzuur 070446 € 59,38
Natrium 070442 € 1,59
Oestradiol 072531 € 7,33
Progesteron 072510 € 7,45
Prolactine 072565 € 5,89
Prostaat specifiek antigeen (PSA) 072621 € 6,20
Proteine C activiteit 077571 € 16,31
Proteine S activiteit 077581 € 11,12
PT 070707 € 4,04
PTH 072646 € 8,68
PT-INR 070706 € 3,04
Reticulocyten 070716 € 2,42
Reumafactor 079004 € 13,86
Sex hormoon bindend globulin (SHBG) 072519 € 9,46
Specifiek IgG 070476 € 8,64
T3 (totaal) 072576 € 6,68
T4 (vrij) 072570 € 5,00
Testosteron 072511 € 8,42
Totaal eiwit 074801 € 1,57
Transferrine+verz% 070449 € 4,09
Triglyceriden 070460 € 2,33
Trombocyten 070715 € 1,71
TSH 072573 € 4,60
Ureum 070116 € 1,47
Urine onderzoek met teststrook 070100 € 2,40
Urine sediment 070303 € 2,45
Urinezuur 070130 € 1,62
Vitamine B1 071511 € 10,09
Vitamine B12 072583 € 5,98
Vitamine B6 071512 € 10,38
Vitamine D3, 25-OH 070440 € 7,84
Zwangerschapsreactie 078041 € 8,46