ActueelNieuwe Brain Care Unit Elkerliek voor acute zorg op maat voor het brein

8 november 2013

Omdat elke seconde telt

Patiënten met neurologische aandoeningen in de acute fase - beroerte, hersenbloeding, zware epileptische aanvallen en bijvoorbeeld hersenvliesontsteking - krijgen sinds 8 november 2013 dag en nacht extra zorg en bewaking in de nieuwe Brain Care Unit van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond.  Neuroloog R. van Koningsveld: “Continue monitorbewaking en een multidisciplinaire aanpak zijn zeer belangrijk voor deze erg zieke patiënten. Iedere seconde telt. Op deze nieuwe Brain Care Unit kunnen wij direct inspelen op elke ontwikkeling. Dit komt het herstel van deze patiënten enorm ten goede.”

De Brain Care Unit (BCU) huisvest één driepersoonskamer en drie eenpersoonskamers. Daarnaast is in iedere kamer een badkamer met ergotherapeutisch sanitair aangelegd. Van Koningsveld: “Bij de bouw van de BCU is er nadrukkelijk rekening mee gehouden dat voor het herstel van neurologische patiënten een prikkelarme omgeving bevorderlijk is. Elke kamer is daarom aan de gangkant voorzien van een groot raam. Verpleegkundigen kunnen zo de patiënt vanuit de nieuwe Brain Care Balie in de gaten houden, zonder dat de patiënt ongewenste prikkels krijgt.” Ook is er voor elke acute patiënt continue monitorbewaking:  alle kamers zijn uitgerust met bewakingsapparatuur voor hartritme, bloeddruk, ademhaling, zuurstofgehalte en lichaamstemperatuur. “Voor deze categorie erg zieke patiënten is dat heel belangrijk; iedere seconde telt,” aldus de neuroloog.

Multidisciplinaire aanpak

De neurologen van het Elkerliek ziekenhuis zijn hoofdbehandelaar: “Wij lopen elke dag visite, ook in het weekend,” vertelt Van Koningsveld, waarna zij aanvult dat om de neurologen heen een groot team van neurologieverpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, revalidatieartsen, medisch psychologen, een nazorgteam en een physician assistant garant staat voor een multidisciplinaire aanpak.

Tijdverlies = hersenverlies

Bij een (verdenking) op een beroerte of hersenbloeding is snelle diagnostiek en behandeling van groot belang. Twijfel daarom niet, maar bel direct 112. Wanneer iemand die een beroerte heeft gehad binnen 4,5 uur een behandeling met trombolyse krijgt, kan dit de hersenschade beperken.

 

Meer nieuws