LongkankerWat is longkanker?

Longkanker, wordt wel longcarcinoom genoemd. Er zijn twee hoofdtypen longkanker, het niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) en het kleincellig longcarcinoom (SCLC), die elk een eigen verloop en behandeling hebben. Het niet-kleincellig longcarcinoom komt het meeste voor. Daarnaast bestaat nog borstvlieskanker. De medische naam voor borstvlieskanker is mesothelioom. Sommige mensen gebruiken de term ‘longvlieskanker’ of 'asbestkanker'.

Wat kunt u verwachten?

Onderzoek

Om de diagnose kanker met zekerheid te stellen, zijn verschillende onderzoeken nodig. U doorloopt een individuele onderzoeksroute om de juiste behandeling vast te stellen. De behandelend specialist of verpleegkundige bespreekt met u welke onderzoeken nodig zijn om bij u de diagnose en behandeling vast te stellen. Het wachten op de mogelijke vaststelling van longkanker brengt angst en spanning met zich mee. Daarom zorgt het snel diagnostiek programma longkanker voor een diagnose binnen één week.

Indien verder onderzoek nodig is naar de omvang van de ziekte kan een endo-echo onderzoek worden uitgevoerd. Dit onderzoek vindt plaats in het Radboud UMC in Nijmegen.

Samenwerking Radboud UMC

Zowel bij onderzoek als behandeling van longkanker heeft  het Elkerliek ziekenhuis een unieke samenwerking met het Radboud Universitair Medisch Centrum. Lees meer over deze samenwerking.

Behandeling longkanker

Bij longkanker kunnen verschillende behandelingen worden toegepast:

Begeleiding door longcare-verpleegkundige

Als de diagnose kanker gesteld is komt er veel op u af. U krijgt met verschillende specialismen en afdelingen te maken. Het is dan prettig als u één aanspreekpunt heeft. Dit is voor u de longcare-verpleegkundige. Zij is het aanspreekpunt voor u ( en uw naaste) en uw behandelaars/hulpverleners, voor, tijdens en na uw behandeltraject. De longcare-verpleegkundige werkt op de polikliniek longziekten. U kunt bij haar terecht voor informatie over longkanker en zij geeft advies en ondersteuning bij vragen en problemen die de ziekte en behandeling met zich meebrengt.

Meer informatie

U leest hier meer informatie over kanker, of neem eens een kijkje op kanker.nl. Meer informatie  informatie over longkanker leest u in de KWF folders ‘Longkanker’ en ‘Borstvlieskanker’.

Patiënten Informatie Dossier (PID)

Om u zo goed mogelijk te informeren krijgt u aan het begin van uw behandeling een informatiemap, het Patiënten Informatie Dossier. Hierin vindt u algemene informatie over kanker, maar ook specifieke informatie over uw aandoening en de behandeling die u moet ondergaan.
Het PID wordt op maat samengesteld; afhankelijk van uw ziekte en uw behandeling. Tijdens uw bezoek(en) aan de verschillende hulpverleners, voegen zij de informatie die zij met u besproken hebben aan uw map toe.

Specialisten

Dambacher, de heer drs. R.F.J.

Longarts

Groningen- Vos, mevrouw drs. H van

Longarts

Lam-Wong, mevrouw dr. W.Y.

Longarts en arts palliatieve zorg

Huveneers, mevrouw M.

Verpleegkundig Specialist i.o.

Boomen, mevrouw W. van den

Longcare verpleegkundige

Elbersen, mevrouw D.

Longcare en COPD verpleegkundige