Nazorgpolikliniek Intensive Care

U bevindt zich hier: Home | Speciale spreekuren | Nazorgpolikliniek Intensive Care

contact icoon

telefoon: 0492-595555

meer contactinformatie

Nazorgpolikliniek Intensive Care

Nazorgpolikliniek Intensive Care

In 2016 is op de afdeling Intensive Care gestart met de nazorgpolikliniek Intensive Care. Patiënten die op de Intensive Care (IC) opgenomen zijn geweest kunnen deze periode als een ingrijpende gebeurtenis ervaren. Dit geldt ook voor de naasten van de patiënt. Het is heel goed mogelijk dat er klachten overblijven die te maken hebben met de opname op de IC. Daarom is het belangrijk om ook na de opname goede zorg te verlenen. Zo worden patiënten na ontslag van de IC bezocht op de verpleegafdeling door een IC-verpleegkundige (CIC). Dit CIC consult zorgt voor de nodige begeleiding. Tijdens de IC opname of in de periode daarna op de verpleegafdeling zullen patiënten worden geïnformeerd over de mogelijkheid om onze nazorgpolikliniek te bezoeken. In dat geval wordt drie maanden na ontslag van de IC de patiënt verwacht op de nazorgpolikliniek. Daar zullen klachten die mogelijk gerelateerd zijn aan de IC opname besproken worden. Daarnaast is er veel ruimte voor het stellen van vragen.

Wat mag u verwachten van de nazorgpolikliniek?

Als u in aanmerking komt voor de nazorgpolikliniek, dan ontvangt u een uitnodiging hiervoor. Hierin staat een datum en tijdstip vermeld. Twee maanden na ontslag van de IC ontvangt u twee vragenlijsten; Eén voor u en de ander voor uw naaste(n). Het is van belang dat deze vragenlijsten zo compleet mogelijk worden ingevuld en twee weken voor de afspraak retour gezonden worden. Hiervoor wordt een retourenvelop meegezonden.
Het bezoek aan de nazorgpolikliniek duurt ongeveer 1 uur. Aan de hand van de ingevulde vragenlijsten zal er een gesprek plaats vinden met een IC-verpleegkundige. Tevens is er ruimte om vragen te stellen en de Intensive Care nogmaals te bezoeken.

Wanneer wordt u uitgenodigd voor de nazorgpolikliniek?

Niet alle patiënten die op de IC hebben gelegen ondervinden (rest)klachten. De ervaring leert dat de duur van de opname en soms de ernst van de aandoening de kans op (rest)klachten bepaald. Ook de bijkomstigheid van een periode van verwardheid tijdens de opname is een belangrijke factor. Daarom worden de volgende patiënten uitgenodigd voor de nazorgpolikliniek:

  • Patiënten met een ligduur van meer dan 5 dagen.
  • Op indicatie, vastgesteld door de intensivist of IC-verpleegkundige.

Tijdens een bezoek aan de nazorgpolikliniek staat de patiënt centraal. Daarnaast hebben naaste(n) vaak een andere beleving van de IC opname dan de patiënt zelf. Begeleiding van naaste(n) is daarom ook een punt van aandacht. Naaste(n) zijn dan ook van harte welkom bij het bezoek.

Wat doen we met de gegevens van het bezoek aan de nazorgpolikliniek?

Tijdens het gesprek op de nazorgpolikliniek wordt u geadviseerd wanneer en waar u mogelijk aanvullende hulp kunt zoeken.