Gezamenlijke aanpak voor groeiend aantal longpatiënten in regio

U bevindt zich hier: Home | Actueel | 2019 | Gezamenlijke aanpak voor groeiend aantal longpatiënten in regio

contact icoon

telefoon: 0492-595555

meer contactinformatie

Gezamenlijke aanpak voor groeiend aantal longpatiënten in regio

Hoe kunnen we goede longzorg behouden en zelfs verbeteren in de regio Helmond en De Peel met een snelgroeiende groep astma/COPD patiënten? Op dit moment zijn er ongeveer 5000 mensen met COPD en bijna 9000 mensen met astma in deze regio. De schatting is dat dat er over 5 jaar zo’n 20 procent méér zijn. Longartsen, huisartsen (aangesloten bij zorggroep PoZoB), apothekers en verpleegkundigen gaan samen deze uitdaging aan in het Longnetwerk Helmond en De Peel.

‘Het is inmiddels duidelijk dat we de zorg met de huidige aanpak niet gaan redden als professionals. Het is een verademing dat we dankzij de aanpak in het Longnetwerk meer kunnen betekenen voor onze patiënten, ook buiten de spreekkamer in het ziekenhuis’, stellen de longartsen Willem Pieters en Giny Clappers van het Elkerliek ziekenhuis.

‘Dankzij het Longnetwerk kunnen we kwetsbare patiënten beter bereiken en samen behandelen, waardoor ze zich beter voelen en minder in het ziekenhuis belanden’, zegt huisarts Anke Pril. Ik zie dat we door intensief met de medicatieadviezen bezig te zijn en meer aandacht te hebben voor het inhaleren, patiënten minder pufjes nodig hebben met beter resultaat. Ik hoop dat dit project meer werkplezier voor de professionals oplevert en gezondheidswinst voor de patiënt. De patiënt wordt niet meer van het kastje naar de muur gestuurd, maar geholpen op de juiste plaats.’
De eerste concrete stappen van het Longnetwerk Helmond en De Peel zijn een feit.

Gezamenlijke medicatieadviezen

Longartsen, huisartsen en apothekers hebben gezamenlijk gekeken naar de medicijnen en inhalatoren die longartsen en huisartsen (aangesloten bij zorggroep PoZoB) voorschrijven. Er zijn maar liefst 80 soorten inhalators op de markt waarmee patiënten de medicatie kunnen inademen. Er is veel meer aandacht voor welke inhalator bij een patiënt past. Door gezamenlijk duidelijke keuzes te maken in de inhalatoren en bijbehorende medicatie, krijgt de patiënt zowel via de huisarts als in het ziekenhuis dezelfde medicatie en instructie. Met de apothekers in de regio zijn afspraken gemaakt over frequentere controle of mensen hun medicatie trouw nemen op het goede moment.

Betere inhalatietechniek

Ook is er meer aandacht voor de techniek waarmee patiënten de medicatie moeten inhaleren. Met een betere inhalatietechniek kunnen de medicijnen beter hun werk doen, waardoor mensen minder last ervaren van hun astma of COPD. De apothekersassistenten, longverpleegkundigen, praktijkondersteuners van de huisarts en wijkverpleegkundigen worden hier (extra) voor getraind.
Doel is dat patiënten adviezen beter op kunnen volgen, dat het effect van de medicijnen groter wordt waardoor patiënten minder vaak complicaties krijgen zoals een longaanval waarbij een ziekenhuisopname nodig is.

Nieuw zorgpad voor patiënten met zeer complexe zorgvraag

Ook is de start gemaakt met het opzetten van een nieuw gezamenlijke aanpak voor een groep patiënten bij wie de ziekte moeilijk onder controle te houden is en die vaak acuut opgenomen moet worden in het ziekenhuis.

Betere zorg die ook kosten bespaart

De gezamenlijke aanpak met het Longnetwerk heeft als belangrijkste doel de zorg voor longpatiënten te verbeteren, maar die aanpak levert ook kostenbesparingen op. Als patiënten sneller de voor hen beste medicatie krijgen, medicatie beter gebruiken, minder vaak opgenomen hoeven te worden bespaard dat niet alleen ongemak en leed, maar ook kosten.