Kinderrevalidatie spreekuur

U bevindt zich hier: Home | Speciale spreekuren | Kinderrevalidatie spreekuur

contact icoon

telefoon: 0492-595555

meer contactinformatie

Kinderrevalidatie spreekuur

Wat is Kinderrevalidatie?

Door een aangeboren aandoening, een ongeval of een ziekte maken sommige kinderen de normale ontwikkeling (zitten, lopen, opstaan, spreken en schrijven) niet door of zijn deze ontwikkelingen vertraagd. Ook de lichamelijke, geestelijke of sociale ontwikkeling kan erdoor achter blijven. Kinderrevalidatie richt zich niet alleen op de ziekte of aandoening zelf, maar probeert ook de eventuele blijvende gevolgen zoveel mogelijk te verminderen en de ontwikkeling van het kind te stimuleren. Dit gebeurt onder andere door specialistisch onderzoek, afgestemde behandeling en professionele begeleiding vanuit een multidisciplinair team.

Kinderrevalidatie in het Elkerliek ziekenhuis

De kinderartsen richten zich zeker niet uitsluitend op de ziekte of aandoening van het kind zelf maar proberen alles te doen om de ontwikkeling te stimuleren en de eventuele gevolgen van een ziekte of aandoening te beperken. Er is ook veel aandacht voor het kind in zijn gezin. Binnen het Elkerliek ziekenhuis wordt intensief samengewerkt met kinderfysiotherapeuten, logopedisten, kinderpsychologen en maatschappelijk werk.