Neuscorrectie

U bevindt zich hier: Home | Aandoening, behandeling en onderzoek | Neuscorrectie

contact icoon

telefoon: 0492-595555

meer contactinformatie

Neuscorrectie

Deze algemene informatie kan niet altijd recht doen aan iedere individuele situatie. Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan zal de plastisch chirurg ze tijdens het spreekuur graag met u doornemen. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Algemeen

De vorm van de neus is een zeer persoonlijk aspect en bepaalt voor een groot deel uw uiterlijk. Als u hier niet gelukkig mee bent of mee gepest wordt, dan zou een neuscorrigerende operatie uitkomst kunnen bieden. vooral als de vorm van uw neus met functionele klachten gepaard gaat. Een voorwaarde voor een neuscorrectie is dat uw neus volgroeid is. Van belang is ook dat u deze ingreep zelf wenst en dat u hiertoe niet bewogen wordt door anderen. De ingreep kan een duidelijke verbetering van uw neus opleveren.

Consult en onderzoek

Tijdens het consult bij uw plastisch chirurg heeft u de gelegenheid om uw wensen kenbaar te maken en te bespreken. Het uitgangspunt bij een neuscorrectie is altijd het eigen beeld van uw neus en hoe dit in verhouding staat met de rest van uw gezicht. De plastisch chirurg zal hier uitvoerig met u over spreken. Vervolgens wordt de elasticiteit van de huid van uw neus en het benige en kraakbenige neusskelet onderzocht. Op basis van uw wensen en/of functionele problemen wordt overlegd hoe u het best behandeld kan worden. Ook gaat de plastisch chirurg in op uw medische geschiedenis, de ingreep zelf en de verwachtingen van het resultaat.

De ingreep

Een neuscorrectie vindt plaats onder algehele anesthesie. Voorafgaand aan de behandeling raden wij u aan om minimaal een week van te voren geen bloedverdunnende middelen te gebruiken en niet te roken en/of alcohol te drinken. Dit alles kan nabloedingen en een slechte wondgenezing veroorzaken en zodoende het uiteindelijke resultaat negatief beïnvloeden. Indien u voor de operatie nuchter moet zijn, mag u acht uur voor de operatie niet meer eten en drinken. Uw plastisch chirurg zal dit allemaal met u bespreken. Vlak voor de ingreep maakt de plastisch chirurg foto’s van uw gezicht. Deze worden opgenomen in uw dossier. Er wordt een sneetje aan de binnenkant van uw neus gemaakt en/of een extra sneetje in de huidbrug tussen uw beide neusgaten. De plastisch chirurg past vervolgens het neusskelet aan. Ook wordt er goed gekeken naar de rest van uw gezicht, zodat uw gecorrigeerde neus beter past bij uw profiel. De sneetjes in de beide neusgangen worden weer gesloten. Vervolgens brengt de plastisch chirurg kleine tampons in beide neusgangen en een gipskapje aan de buitenkant van de neus aan. Dit gipskapje zorgt ervoor dat uw neus de gewenste vorm blijft behouden.

Na de ingreep

Na de ingreep wordt u in de rustkamer verzorgd door onze gediplomeerde verpleegkundigen. Meestal bent u na de operatie pijnvrij. Na controle en goedkeuring van uw plastisch chirurg kunt u meestal na korte tijd de kliniek weer verlaten.

Herstelperiode

Er bestaat wel wat ongemak, zoals een verstopte neus door de tampons en de rest van het (gips)verband. Ook heeft u waarschijnlijk een lichte zwelling van uw gezicht en ogen. De tampons in uw neus worden een dag na de operatie verwijderd. Het gipsverband blijft echter een week tot tien dagen zitten. Hoe snel u weer kunt werken, hangt geheel af van uw eigen gevoel van toonbaarheid en algehele toestand.

Mogelijke complicaties en risico's 

Een neuscorrectie is een operatie en heeft zodoende dezelfde risico’s als iedere andere operatie. Eventuele complicaties die kunnen optreden zijn nabloedingen, bloeduitstortingen en slechte wondgenezing. Deze komen echter zeer zelden voor. Een neuscorrectie geeft in het algemeen een blijvend resultaat. Door de werking van littekenweefsel kan het voorkomen dat een kleine correctie op een later tijdstip nodig is. Dit komt echter zelden voor. Het resultaat van de neuscorrectie is al na enkele weken zichtbaar. In sommige gevallen kunt u nog ruim zes maanden voelen dat u een neuscorrectie heeft ondergaan.

Verwachtingen

Uw plastisch chirurg behandelt u naar beste kunnen en inzichten. Een garantie op een perfect resultaat kan echter nooit gegeven worden. Er kunnen altijd complicaties optreden die het eindresultaat negatief beïnvloeden. De plastisch chirurg zal van te voren goed de voor- en nadelen van de ingreep bespreken om een teleurstelling achteraf te voorkomen.

Tarieven