Voor de opnamePreoperatief spreekuur

Wanneer u opgenomen wordt voor een operatieve ingreep, krijgt u voorafgaand aan de opname een schriftelijke oproep voor een onderzoek bij de anesthesioloog. Dit gebeurt in de prékliniek anesthesiologie, de AVPU. Tijdens dit spreekuur onderzoekt de anesthesioloog u en bespreekt met u de anesthesie (narcose). Als u medicijnen gebruikt, wordt met u doorgenomen welke u wel en welke u niet rondom de operatie moet gebruiken.

Bericht van opname

Bij de afdeling Opname en planning wordt met u, als dat mogelijk is, een datum en tijd van de opname afgesproken. Als dit niet mogelijk is, krijgt u te zijner tijd een telefonische oproep.
Wij streven ernaar om u één week van te voren te bellen, maar dat is niet in alle gevallen mogelijk. Een medewerker van de afdeling Opname en planning geeft u de datum en tijd door waarop u wordt verwacht. Wij raden u aan deze datum en tijd te noteren, bijvoorbeeld op de voorzijde van dit boekje.

Mochten er zich belangrijke wijzigingen in uw gezondheidstoestand voordoen dan kunt u dit het beste bespreken met uw huisarts of behandelend specialist.

Mocht u wegens persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld vakantie, langere tijd niet beschikbaar zijn voor opname, of dringende vragen hebben over uw opname, dan kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 10.00 uur contact opnemen met de afdeling Opname en Planning.

Wat neemt u mee?

 • Uw registratiekaart van het ziekenhuis;
 • Verzekeringskaart of verzekeringspolis;
 • Eventuele medicijnen en een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt;
 • Eventuele dieetvoorschriften;
 • Nachtkleding;
 • Extra ondergoed;
 • Bovenkleding;
 • Kamerjas;
 • Pantoffels of slippers;
 • Toiletartikelen (geen washandjes en handdoeken);
 • Zakgeld;
 • (Eventueel) leesbril;
 • Boek, tijdschrift, schrijfgerei, spelletjes, etc.;

Het is niet verstandig om groot geld, sieraden en/of waardevolle papieren mee te nemen naar het ziekenhuis. Het Elkerliek ziekenhuis kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor vermissing of beschadiging van persoonlijke goederen van patiënten of bezoekers. Kostbaarheden kunt u, ook voor kortere tijd, bij een bankinstelling in uw omgeving in bewaring geven. De kosten die u hiervoor moet maken zijn gering. U bent er dan zeker van dat u ze zo goed mogelijk hebt veilig gesteld.

Op de meeste verpleegafdelingen zijn kluisjes in de kasten gemonteerd. Het gebruik van deze kluisjes is gratis. De gebruiksaanwijzing vindt u bij het kluisje in de kast. U blijft echter altijd zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen.

Medicijnen

Als u medicijnen gebruikt is het aan te raden deze, liefst met bijbehorende verpakking, mee te nemen bij opname in het ziekenhuis. Het is voor artsen en verpleegkundigen namelijk belangrijk te weten welke medicijnen u gebruikt of de laatste tijd gebruikt heeft. Vraag daarom bij uw eigen apotheek om een actueel medicatieoverzicht. Hierop staat overzichtelijk welke medicijnen u op het moment van de opname gebruikt en recent daarvoor gebruikt heeft.
Tijdens uw opname worden de meeste medicijnen door het ziekenhuis verstrekt, maar het kan zijn dat de medicijnen die u gebruikt niet op voorraad zijn en dat u de eerste dagen uw eigen medicijnen moet gebruiken.
Indien u medicijnen gebruikt die bloedverdunners bevatten zoals: Salicyl, Ascal, Marcoumar en Sintromitis, overleg dan met uw behandelend specialist hoeveel dagen voor de ingreep / de behandeling / het onderzoek u moet stoppen met het innemen van deze medicijnen. Dit is belangrijk, want bent u vergeten te stoppen dan kan de ingreep niet doorgaan.

Contactpersonen

De informatie over uw gezondheid is privé-informatie. Wij geven deze informatie alleen aan u en/of één door u aangewezen contactpersoon. De verpleegkundige zal bij opname vragen of u een contactpersoon heeft die (medische) informatie over u mag ontvangen. Zonder uw toestemming is het niet mogelijk informatie te geven aan bijvoorbeeld uw relatie/partner.

Nazorgteam

Niet alle patiënten kunnen na een operatie direct terug naar de thuissituatie. Soms is extra zorg thuis of elders nodig. Om alle aspecten rondom de zorg thuis of de overdracht naar elders zo goed mogelijk te laten verlopen kan het Nazorgteam worden ingeschakeld. Het is belangrijk dat het team op de hoogte is van eventuele problemen voordat u opgenomen wordt in het ziekenhuis. Op die manier kunnen zij snel goede nazorg regelen en hoeft u niet onnodig lang in het ziekenhuis te blijven. Daarom wordt bij het gesprek dat u heeft met een medewerker van Opname en Planning al gevraagd naar eventuele problemen die op kunnen treden.

Vragen

Heeft u vragen over uw ingreep, behandeling of onderzoek? Neem dan contact op met uw behandelend arts. Het telefoonnummer staat op de registratiekaart. Voor dringende vragen over uw opname of de wachtlijst kunt u elke werkdag tussen 09.00 en 10.00 uur bellen met de afdeling Opname en Planning.

Zie ook