Tijdens de opnameDag van opname

De dag van opname meldt u zich bij de receptie in de centrale hal. Bent u voor 07.30 uur aanwezig, meldt u zich dan bij de receptie bij de ingang van de Spoedeisende Hulp. Wanneer u zich meldt, geeft de receptionist door op welke afdeling u wordt opgenomen. Indien u dit wenst begeleidt een gastvrouw begeleidt u naar de afdeling (tussen 08.30 uur en 17.00 uur).

Polsbandje

Op de verpleegafdeling krijgt u een polsbandje om met uw persoonlijke gegevens. Het dragen van dit bandje dient vooral ter voorkoming van vergissingen bij onderzoeken, behandelingen en verslaglegging daarvan.

Gemengd verplegen

In het ziekenhuis wordt gemengd verpleegd. Dit wil zeggen dat zowel mannen als vrouwen op één kamer worden verpleegd. Hierdoor is het mogelijk de wachttijd voor de behandeling zo kort mogelijk te houden. Bovendien leert de praktijk dat gemengd verplegen door vrijwel alle patiënten als positief wordt ervaren.

Wie ernstige bezwaren heeft tegen gemengd verplegen, wordt verzocht dit direct bij de afdeling Opname en Planning te melden. Zoals bij iedere opname wordt ook bij opname op een kamer met gemengde verpleging uw privacy gewaarborgd.

Maatschappelijk werk

Door uw ziek-zijn en een ziekenhuisopname kan het dagelijks leven danig in de war raken. Als u zich zorgen maakt over het verloop en de eventuele gevolgen van uw ziekte, kunnen er onzekerheden en spanningen optreden, soms ook angst en verdriet. Voor hulp bij het verwerken van deze emoties, kunt u terecht bij een maatschappelijk werkende van het ziekenhuis. Deze kan u ook adviseren of helpen bij zaken als gezinshulp, huisvesting, sociale uitkeringen en werk. 

Uw  behandelend arts of de verpleegkundige kan een afspraak voor u maken, maar u (of een naast familielid) kunt ook zelf met de maatschappelijk werkende contact opnemen. Het telefoonnummer is op de afdeling bekend.

Geestelijke verzorging

Het ziekenhuis staat open voor patiënten van alle levensbeschouwingen en geloofsovertuigingen, uiteraard met respect voor ieder. Het kan zijn dat uw behandelaar of de verpleegkundige u voorstelt voor hulp en/of begeleiding contact op te nemen met de Dienst Geestelijke Verzorging en Ethiek (DGVE). U of uw familie kan echter ook op eigen initiatief contact (laten) opnemen met de dienst.
U kunt zelf bellen of een verpleegkundige vragen dit voor u te doen. Natuurlijk kunt u ook zelf bij langskomen. U vindt de DGVE in de gang naar verpleegafdeling 1A, eerste deur links.

De DGVE kan, indien u dat wenst, uw verblijf in het ziekenhuis doorgegeven aan uw geloofsgemeenschap. U kunt daarvoor contact (laten) opnemen met de dienst, toestel 5734.

Stilteruimte en islamitische gebedsruimte

Op de eerste verdieping nabij de liften is een stiltecentrum en een islamitische gebedsruimte. De ruimten zijn altijd open voor een moment van rust, bezinning of gebed. Ook de kapel is in principe open van 09.00 tot 17.00 uur op werkdagen.

Huisregels verpleegafdeling

Als u uw kamer of verpleegafdeling verlaat, verwachten we van u dat:

  • u vooraf de verpleegkundige inlicht over uw afwezigheid; 
  • u een kamerjas over uw nachtkleding draagt;
  • u op tijd terug bent voor onderzoek, behandelingen, maaltijden etc.;
  • u geen afdelingen of vertrekken binnengaat die niet voor patiënten bestemd zijn.

Wanneer u niet meer de hele dag in bed hoeft te blijven, kunt u kleding aantrekken die u het liefst draagt.

Bloemen

Bloemen kunt u in speciale puntvazen zetten. U of uw bezoek wordt verzocht de bloemen in de bloemenhoek op de verpleegafdeling in deze speciale vazen te zetten. Deze vazen passen in de houders bij het bed. De houders zijn niet geschikt voor het ophangen van jassen of als extra steuntje voor de bezoekers; de ervaring leert dat de houders dan afbreken.

Vragen

Heeft u vragen over uw ingreep, behandeling of onderzoek? Neem dan contact op met uw behandelend arts. Het telefoonnummer staat op de registratiekaart. Voor dringende vragen over uw opname of de wachtlijst kunt u elke werkdag tussen 09.00 en 10.00 uur bellen met de afdeling Opname en Planning.

Zie ook