Receptie en beveiligingIedereen die vragen heeft, kan bij de medewerkers van de receptie terecht. Er zijn drie receptiebalies; bij de Spoedeisende Hulp en centrale hal in Helmond en de centrale hal in Deurne. De receptie bij de Spoedeisende Hulp is 24 uur per dag bemensd. De receptionisten informeren en verwijzen patiënten en bezoekers. Daarnaast verzorgen zij ook het binnenkomende- en uitgaande telefoonverkeer via de telefoonbedienpost. Het ziekenhuis beschikt over een zogenaamd doorkiessysteem, waardoor ook externen rechtstreeks met de gewenste afdeling kunnen telefoneren. Dus zonder tussenkomst van de receptionist.

Beveiliging

Naast de werkzaamheden aan de receptiebalie, bewaken de receptiemedewerkers het ziekenhuisterrein. Zij hebben hier allemaal een opleiding voor gevolgd. Als u in het ziekenhuis verdachte personen ziet rondlopen of een diefstal ontdekt, kunt u dit melden bij de receptie in de centrale hal. De medewerkers van de receptie dragen zorg voor de afhandeling of verwijzen u zo nodig naar de regionale politie. Bij de receptie kunt u ook een ‘Onregelmatigheidsmeldingsformulier’ invullen. Zo kan inzicht verkregen worden in onregelmatigheden en kunnen zonodig maatregelen getroffen worden.