ZorgDomeinZorgDomein is een digitaal programma waarmee de huisarts of een andere verwijzer een verwijzing kan doen naar de specialist of een aanvraag voor onderzoek kan regelen.

Hoe gaat dit in zijn werk?

1. De huisarts kiest, eventueel samen met u, de juiste verwijzing

2. De huisarts stuurt de verwijzing digitaal naar het ziekenhuis.

3. Van de huisarts ontvangt u een bericht met een uniek ZorgDomein-nummer met informatie hoe een afspraak voor een bezoek aan het ziekenhuis tot stand komt, en eventueel informatie die nodig is ter voorbereiding van de eerste afspraak.

Het maken van een afspraak

Het maken van de afspraak kan op verschillende manieren. Op de verwijzing van uw huisarts staat welke manier voor u van toepassing is:

  • u belt zelf de polikliniek;
  • u wordt door de polikliniek gebeld;
  • het betreft een inloopspreekuur (bij enkele röntgenonderzoeken);
  • u maakt met uw ZorgDomein-nummer digitaal een afspraak via MijnElkerliek.

Meer informatie

Meer informatie over ZorgDomein vindt u op de website van ZorgDomein.