Onderzoek en behandelingDe arts zal u een aantal vragen stellen en u lichamelijk onderzoeken. Soms zijn andere onderzoeken nodig; de onderzoeken gebeuren veelal op de Spoedeisende Hulp zelf. Een verpleegkundige zal u begeleiden.
 
Naast onderzoek kan het nodig zijn om andere specialisten te raadplegen. Als behandeling nodig is, begint dit vaak al op de Spoedeisende Hulp zelf.
 
Indien een opname nodig is, wordt u naar een verpleegafdeling gebracht. Ook kan het zijn dat u direct moet worden geopereerd. U gaat dan eerst naar de operatiekamer en van daaruit naar een verpleegafdeling.

Afhankelijk van uw klachten kan u gevraagd worden nuchter te blijven. Dit betekent dat u niet mag eten, drinken of roken totdat de oorzaak van uw klachten bekend is.

Begeleiding

Veelal bezoekt een patiënt de Spoedeisende Hulp niet alleen, maar komt u als patiënt samen met familie of kennissen. Alleen met uw toestemming en in overleg met de verpleegkundige kunnen zij mee de behandelkamer in. Er kunnen maximaal twee personen bij een patiënt blijven. Afhankelijk van de omstandigheden kan hiervan worden afgeweken. Ouders of begeleiders van kinderen kunnen zoveel mogelijk tijdens het onderzoek bij hun kind blijven.

Naar huis

Gelukkig mogen de meeste patiënten na behandeling op de SEH weer naar huis. Het kan zijn dat nacontrole nodig is bij de huisarts of bij de specialist op de polikliniek. Hierover ontvangt u informatie en zo nodig een afspraakkaart.

Vragen?

Heeft u vragen over deze afdeling? Dan kunt u terecht bij de secretaresse of triageverpleegkundige op de Spoedeisende Hulp.