POLICLIN-ICNazorgpolikliniek Intensive Care

In 2016 is op de afdeling Intensive Care gestart met de POLICLIN-IC (Nazorgpolikliniek Intensive Care). Patiënten die op de Intensive Care (IC) opgenomen zijn geweest kunnen deze periode als een ingrijpende gebeurtenis ervaren. Dit geldt ook voor familie en naasten van de patiënt. Het is heel goed mogelijk dat er klachten overblijven die te maken hebben met de opname op de IC. Daarom is het belangrijk om ook na de opname goede zorg te verlenen. Zo worden patiënten na ontslag van de IC bezocht op de verpleegafdeling door een IC-verpleegkundige (CIC). Dit CIC consult zorgt voor de nodige begeleiding. Tijdens de IC opname of in de periode daarna op de verpleegafdeling zullen geselecteerde patiënten worden geïnformeerd over de mogelijkheid om onze POLICLIN-IC (Nazorgpolikliniek Intensive Care) te bezoeken. In dat geval wordt drie maanden na ontslag van de IC de patiënt verwacht op de POLICLIN-IC. Daar zullen klachten die mogelijk gerelateerd zijn aan de IC opname besproken worden. Daarnaast is er veel ruimte voor het stellen van vragen.

Wat mag u verwachten van de POLICLIN-IC?

Als u geselecteerd bent dan ontvangt u bij ontslag een envelop met daarin de uitnodiging voor de POLICLIN-IC. Hierin staat een datum en tijdstip vermeld. Twee maanden na ontslag van de IC ontvangt u twee vragenlijsten; Eén voor u en de ander voor familie/naaste(n). Het is van belang dat deze vragenlijsten zo compleet mogelijk worden ingevuld en twee weken voor de afspraak retour gezonden worden. Hiervoor wordt een retourenvelop meegezonden.
Het bezoek aan de POLICLIN-IC duurt ongeveer 1 uur. Aan de hand van de ingevulde vragenlijsten zal er één gesprek plaats vinden met de intensivist en IC-verpleegkundige. Tevens is er ruimte om vragen te stellen en de afdeling IC nogmaals te bezoeken.

Wanneer wordt u uitgenodigd voor de POLICLIN-IC?

Niet alle patiënten die op de IC hebben gelegen ondervinden (rest-)klachten. De ervaring leert dat de duur van de opname en soms de ernst van de aandoening de kans op (rest-) klachten bepaald. Ook de bijkomstigheid van een periode van verwardheid tijdens de opname is een belangrijke factor. Daarom worden de volgende patiënten uitgenodigd voor de POLICLIN-IC:

  • Patiënten met een ligduur van meer dan 3 dagen.
  • Op indicatie, geselecteerd door een arts of  IC-verpleegkundige.
  • Bij overlijden van patiënt, kan bij uitzondering op indicatie van een arts of op aanvraag van de nabestaanden familie gevraagd worden voor de POLICLIN-IC.

Tijdens een bezoek aan de POLICLIN-IC staat de patiënt centraal. Daarnaast hebben familie en/of naaste(n) vaak een andere beleving van de IC opname dan de patiënt zelf. Begeleiding van familie en/of naaste(n) is daarom ook een punt van aandacht. Familie en/of naaste(n) zijn dan ook van harte welkom bij het bezoek.

Veelvoorkomende klachten

Veelvoorkomende klachten zijn vermoeidheid, slaapproblemen, depressie, verminderde spierkracht en problemen met slikken.

Wat doen we met de gegevens van het bezoek aan de POLICLIN-IC?

Tijdens het gesprek op de POLICLIN-IC wordt u geadviseerd wanneer en waar u mogelijk aanvullende hulp kunt zoeken. Er word schriftelijk bericht uitgebracht naar de huisarts van het bezoek aan de POLICLIN-IC. In de verslaglegging zullen dan adviezen worden gedaan ten aanzien van verdere behandelopties.


 

Interessante links