VademecumVademecum

In het Vademecum vindt u informatie over diagnostiek en bereikbaarheidsgegevens van verschillende professionals in de regio.

Let op: voor deze site is een inlogcode nodig. Indien u zorgverlener in de regio bent kunt u een inlogcode aanvragen bij servicecentrumhuisartsen@elkerliek.nl

Quartz

Quartz - transmuraal centrum voor de regio Helmond richt zich op communicatie en samenwerking als noodzakelijke basis voor succesvolle ketenzorg. Het bevorderen van ketenzorg op elk relevant terrein en het smeden van transmurale zorgketens is de centrale doelstelling.

Momenteel wordt gewerkt aan een herpositionering van de werkzaamheden van Quartz. Het samen werken aan de beste ketenzorg blijft bestaan en transformeert naar netwerkzorg.
Ten tijde van deze transformatie blijft Quartz bereikbaar via het managersoverleg van Quartz.

Contactpersonen per organisatie

Elkerliek:  Steef Hoeks
RHV:   Martin van den Bos
Zorgboog:  Wilma van Asseldonk
GGZ-Oost Brabant: Wim Welbers
Sint Annaklooster: Anita Smits
Savant Zorg:  Marian van Engelenburg

Algemeen bereikbaar via de voorzitter van dit overleg: Marian van Engelenburg, m.vanengelenburg@savant-zorg.nl
06-20136338

Of via Ine van Gerwen, coördinerend secretaresse van Quartz
ivgerwen@elkerliek.nl