logo

Colonoscopie - met Kleanprep of PicoprepU wordt verwacht op de Endoscopieafdeling
op: ________________________________________
datum: _____________________________________
om: ____________________________________ uur
arts: _______________________________________

Let op: voor dit onderzoek moet u nuchter zijn en/of geldt een dieetadvies.

Inleiding

Binnenkort krijgt u een onderzoek van de dikke darm (colonoscopie of colonscopie, beide namen kunnen worden gebruikt, maar het gaat om hetzelfde onderzoek). In deze folder leggen wij u uit wat het onderzoek inhoudt. Daarnaast geven wij u informatie over de gang van zaken op de dag van het onderzoek. Het onderzoek wordt gedaan door een arts of verpleegkundig endoscopist. Een verpleegkundig endoscopist is een verpleegkundige die is gespecialiseerd in het uitvoeren van een colonoscopie. Hij/zij voert zelfstandig een colonoscopie uit. Een MDL-arts (maag-, darm-, lever-arts) is in de buurt en direct oproepbaar. Uw partner of uw familielid kan niet aanwezig zijn bij het onderzoek.

Wat is een colonoscopie?

Een colonoscopie is een onderzoek waarbij de binnenkant (slijmvlies) van de hele dikke darm wordt bekeken. Hierbij wordt een flexibele slang (endoscoop) via de anus in de dikke darm geschoven. De endoscoop buigt mee met de vorm van de dikke darm. Gedurende het onderzoek wordt via de scoop lucht in de dikke darm geblazen om het slijmvlies van de darm beter te kunnen bekijken. Indien nodig kunnen tijdens het onderzoek met de endoscoop kleine stukjes weefsel (biopten) worden weggenomen of poliepen worden verwijderd.                   

Belangrijke informatie voor intake onderzoek

Bespreek onderstaande punten tijdens de intake met uw verwijzend arts:

 • Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt. Eventueel moet het gebruik van deze medicatie voor het onderzoek worden gestaakt. Gebruikt u bloedverdunners waarvoor u geprikt moet worden, neem dan voorafgaand aan het onderzoek contact op met de Trombosedienst. Het is belangrijk dat u aan hen doorgeeft dat u dit onderzoek moet ondergaan. Dit in verband met het herstarten van de medicatie na het onderzoek. Ook moet u bij het gebruik van deze medicatie een uur voor het onderzoek bloed laten prikken om stolling van het bloed te bepalen. Dit moet voorafgaan het onderzoek tijdens de intake afgesproken worden. Datum STOP bloedverdunner: ................................................... 
 • Als u ijzertabletten of een ijzerdrank gebruikt. Inname hiervan moet u minimaal één week voor het onderzoek stoppen. De ijzertabletten kleuren de ontlasting zwart en veroorzaken een moeilijk te verwijderen aanslag op het darmslijmvlies. Hierdoor is beoordeling niet mogelijk.
 • Als u andere medicijnen gebruikt of twijfelt over de inname tijdens de voorbereiding. Overige medicijnen kunt u innemen tot één uur voordat u begint met drinken van het laxeermiddel of één uur nadat u gestopt bent met het drinken van het laxeermiddel.
 • Als u een ICD of Pacemaker heeft.
 • Als u diabetes/suikerziekte heeft. Als u insuline spuit, moet u minimaal één week van tevoren met de diabetesverpleegkundige/behandelend arts overleggen hoeveel insuline u moet spuiten op de dag voor het onderzoek en op de dag van het onderzoek. Wij vragen u om uw insulinepen en insuline mee te nemen.                
 • Als u een stoma heeft. Het is afhankelijk van het soort stoma of deze voorbereiding ook voor u geldt. Voor het laxeren is het verstandig om stomazakjes te gebruiken die aan de onderkant te legen zijn. Heeft u die niet, dan kunt u contact opnemen met de stomaverpleegkundige.      
 • Als u last van obstipatie heeft. Mogelijk dat de voorbereiding dan moet worden aangepast. 

Het laxeren van de darm

Volg de instructies op zoals aangegeven in de bijsluiter van het voorgeschreven laxeermiddel. Het is belangrijk dat de darm goed schoon is zodat het slijmvlies grondig kan worden onderzocht en zelfs de kleinste afwijkingen in het weefsel worden gezien. Wanneer de dikke darm van binnen nog verontreinigd is, is het zicht in de darm slecht en bemoeilijkt het onderzoek. Ook kan de arts belangrijke zaken, waaronder poliepen en zelfs kanker, missen. De arts of verpleegkundig endoscopist kan dan beslissen, na betere darmreiniging het onderzoek opnieuw te doen.   

Belangrijke aanwijzingen voorafgaand het laxeren:

 • Om uw darmen goed schoon en leeg te maken voor het onderzoek moet u de laxeermiddelen Bisacodyl en Kleanprep of Picoprep innemen. Deze middelen kunt u bij de apotheek halen met behulp van het recept wat u hiervoor heeft gekregen of rechtstreeks naar uw apotheek is gestuurd.
 • Het is belangrijk dat u steeds de volledig hoeveelheid opdrinkt, omdat de darm anders niet schoon genoeg is.
 • Eet vanaf 3 dagen voor het onderzoek geen brood met pitten en/of zaden, fruit met pitjes (bijvoorbeeld kiwi’s, druiven, aardbeien) want deze kunnen de endoscoop verstoppen. Eet ook geen peulvruchten of rauwkost (tomaten/champignons bijvoorbeeld) want deze verteren langzaam. 

Overzicht heldere dranken

Heldere dranken zijn dranken waar u doorheen kunt kijken. Voorbeelden heldere dranken:

 • water (met of zonder smaak)
 • kruiden- of vruchtenthee
 • heldere appelsap
 • heldere sportdranken
 • heldere bouillon

Koffie en melkproducten zijn niet helder en mag u dus niet drinken. Omdat u niets mag eten is het belangrijk dat u op een andere manier voldoende suikers en zout binnenkrijgt. Extra suiker kunt u nemen in de vorm van waterijsjes of druivensuiker, voor het zout kunt u bouillon nemen. Vermijd rood gekleurde dranken, zoals tomatensap, dit om verwarring met eventueel bloed in uw darm te voorkomen. Het drinken van alcoholische dranken is niet toegestaan.  

Om bij te houden hoeveel u drinkt, kunt u de volgende maatvoering hanteren:           

 • 1 mok = 200ml
 • 1 glas = 175ml
 • 1 kopje = 125ml 

Het kan zijn dat er na het drinken van de Picoprep of Kleanprep nog niet snel ontlasting komt. Soms duurt het wat langer voor de ontlasting op gang komt. De darmvoorbereiding is succesvol wanneer na het drinken van de volledige Kleanprep of Picoprep en heldere dranken, de ontlasting zo helder is als urine, zonder veel vaste deeltjes. Stop dan ook pas met drinken van heldere vloeistoffen wanneer dit het geval is. Mocht u merken dat de ontlasting nog niet helder wordt na het drinken van de laatste liters, neem dan contact op met de Endoscopieafdeling.

De dag van het onderzoek

Houd er rekening mee dat er regelmatig parkeerproblemen zijn, met name tijdens de bezoekuren. Vanuit de centrale hal volgt u de bewegwijzering naar de Endoscopieafdeling (4e verdieping) en meldt u zich aan de balie. Aan de balie krijgt u het nazorgformulier Endoscopie. Op dit formulier wordt het telefoonnummer van de contactpersoon die u op komt halen na het uitslapen genoteerd.

Uw familielid/begeleider kan niet aanwezig zijn op de dagverpleging Endoscopie. Omdat er op meerdere kamers onderzoeken worden gedaan, wordt u mogelijk niet op volgorde van binnenkomst geholpen. Aangezien er ook ingrepen worden uitgevoerd, moet u mogelijk langer wachten dan voor u wenselijk is. Hiervoor bij voorbaat onze excuses. 

Het onderzoek

De verpleegkundige komt u uit de wachtkamer halen en brengt u naar de voorbereidingsruimte. De verpleegkundige zorgt ervoor dat u op een bed komt te liggen, een infuusnaaldje krijgt en doet ook eventuele andere noodzakelijke handelingen ter voorbereiding. Vanuit de voorbereidingsruimte gaat u naar de behandelkamer. Op de behandelkamer heeft de arts of verpleegkundig endoscopist nog controle vragen en dient daarna het rustgevend middel toe. Dit is geen narcose. U kunt tijdens het onderzoek dus gewoon ‘wakker’ zijn. Tijdens het onderzoek wordt uw bloeddruk, zuurstofgehalte en pols gecontroleerd. Tijdens het onderzoek ligt u op de linkerzij op de onderzoektafel. Het onderzoek vindt plaatst met een 1 cm dikke flexibele scoop. Gedurende het onderzoek wordt via de scoop lucht in de dikke darm geblazen om het slijmvlies van de darm beter te kunnen bekijken. Hierdoor kunt u een opgeblazen gevoel ervaren. Dit gevoel kan het beste worden verdragen door u zoveel mogelijk te ontspannen en vanuit de buik te ademen. U mag een wind laten.

Als de arts het wenselijk vindt, kan tijdens het onderzoek een stukje weefsel uit het darmslijmvlies worden genomen voor microscopisch onderzoek (biopsie). Hier voelt u niets van. Wanneer er poliepen worden gevonden, kunnen deze tijdens het onderzoek worden verwijderd. Ook dit is een pijnloze ingreep. 

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 15 tot 30 minuten, maar kan langer duren als er een ingreep wordt uitgevoerd. 

Na het onderzoek

De arts of verpleegkundig endoscopist die het onderzoek heeft uitgevoerd deelt u de voorlopige uitslag mee en noteert de voorlopige uitslag op het nazorgformulier Endoscopie. De definitieve uitslag krijgt u van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Indien u nog geen afspraak heeft voor de uitslag, wordt deze alsnog voor u gemaakt.

Het ‘roesje’ dat u toegediend krijgt, veroorzaakt ook na het onderzoek nog enige sufheid en vergeetachtigheid. U moet na het onderzoek nog even uitslapen. U wordt in bed naar de dagverpleging Endoscopie gebracht. Het onderzoek en uitslapen duurt anderhalf uur. De verpleegkundige voert de nodige controles bij u uit en neemt contact met uw contactpersoon op om de tijd van ontslag af te spreken. Wanneer u voldoende bent uitgeslapen krijgt u een kopje koffie of thee met plakje peperkoek. Familielid/begeleider mag niet aanwezig zijn bij het uitslapen. 

Het is normaal dat u zich nog wat suf en slaperig voelt na het uitslapen. U mag daarom alleen onder begeleiding naar huis. Tot de ochtend na het onderzoek mag u zelf niet actief deelnemen aan het verkeer. U kunt ook beter geen belangrijke beslissingen nemen op die dag. Als u geen roesje heeft gehad, kunt u na afloop van het onderzoek meteen naar huis en gewoon zelfstandig aan het verkeer deelnemen. 

Eten/drinken na onderzoek

Na het onderzoek mag u weer eten en drinken. Wij adviseren u om de dag van het onderzoek:

 • niet te veel te eten;
 • licht verteerbaar voedsel te eten;
 • geen gekruid, pittig of vet voedsel te eten.

Let op: koolzuurhoudende dranken kunnen buikkrampen veroorzaken. 

Het kan een paar dagen duren voordat de stoelgang weer is zoals voorheen.                   

Risico’s en complicaties

Complicaties komen zeer zelden voor bij een colonoscopie. Soms ontstaat er een bloeding bij het verwijderen van een poliep. Dit kan bijna altijd gestopt worden tijdens het onderzoek. In zeldzame gevallen ontstaat er een klein gaatje in de darmwand. Opname in het ziekenhuis kan dan nodig zijn. Hoe meer ingrepen er bij een colonoscopie gedaan worden, hoe groter de kans op complicaties. Maar ook dan gaat er zelden iets mis. Het is niet ongebruikelijk dat u na een biopsie of het verwijderen van een poliep wat bloed verliest. De kans op een echte nabloeding is echter klein.  

Wanneer moet u contact opnemen

Het is belangrijk dat u contact opneemt bij onderstaande klachten: 

 • forse hoeveelheid helderrood bloedverlies via de anus; 
 • hevige buikpijn.

Tijdens kantooruren belt u met de Endoscopieafdeling, telefoonnummer 0492 – 59 59 79. Buiten de kantooruren neemt u contact op met de Spoedeisende hulp, telefoonnummer 0492 – 59 55 71. De telefoonnummers staan ook op het nazorgformulier endoscopie. Het is dus goed om deze folder nog een paar dagen thuis te bewaren.  

Verhinderd

Mocht u, om welke reden ook, verhinderd zijn, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan de Endoscopieafdeling. 

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u tijdens de kantooruren contact opnemen met de polikliniek van de Interne geneeskunde/MDL, telefoonnummer 0492 – 59 59 59, of de Endoscopieafdeling, telefoonnummer 0492 – 59 59 79.

Wanneer er dringende problemen zijn tijdens de voorbereiding die niet kunnen wachten tot de volgende ochtend 08.00 uur kunt u bellen met de Spoedeisende hulp; 0492 – 59 55 71. Bij dringende vragen na het onderzoek die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag kunt u buiten de kantooruren contact opnemen met de Spoedeisende hulp.

Contact

 

Endoscopieafdeling

Locatie Helmond
T: 0492 – 59 59 79

Polikliniek Interne geneeskunde/MDL

Locatie Helmond
T: 0492 – 59 59 59

Locatie Deurne
T: 0493 – 32 89 19

Spoedeisende hulp

T: 0492 – 59 55 71


© 2023 Elkerliek ziekenhuis
END-42299
Laatst bewerkt: 30-11-2023