logo

Beenmergpunctie en/of botboringBeenmergpunctie en/of botboring

Een beenmergpunctie of beenmergaspiraat is het voor nader onderzoek afnemen van wat beenmerg uit het borstbeen (sternum) of het heupbeen (crista). Met een speciale naald zuigt men uit het borstbeen/heupbeen wat beenmerg op. Een botboring is het wegnemen van een stukje bot uit het heupbeen. 

Voorbereiding thuis

Er zijn voor dit onderzoek geen speciale voorbereidingen noodzakelijk. 

Vervoer

Wij adviseren u na afloop van het onderzoek niet zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Uw partner/begeleider kan tijdens het onderzoek plaatsnemen in de wachtruimte. 

Bloedverdunners

Als u bloedverdunners gebruikt, overleg dan met de arts die het onderzoek aanvraagt of u hiermee voorafgaand aan het onderzoek moet stoppen. 

In het ziekenhuis

Volg vanuit de centrale hal de bewegwijzering naar de 4e verdieping. Meld u bij de balie. 

Omdat er op meerdere kamers onderzoeken worden gedaan, kan het zijn dat u niet op volgorde van binnenkomst geholpen wordt. Omdat er ook behandelingen plaatsvinden, kan het zijn dat u langer moet wachten dan voor u wenselijk is. Hiervoor bij voorbaat onze excuses.  

Het onderzoek

De verpleegkundige roept u binnen voor het onderzoek en bereidt u voor op het onderzoek. 

Bij een punctie in het borstbeen wordt u gevraagd om met gedeeltelijk ontbloot bovenlichaam op uw rug op de onderzoekstafel plaats te nemen. Bij een punctie in het heupbeen vragen wij u om met een gedeeltelijk ontbloot onderlichaam op uw linkerzij op de onderzoekstafel plaats te nemen. Op de plek van de punctie wordt de huid gedesinfecteerd en plaatselijk verdoofd. Er wordt een speciale naald in het borst- of heupbeen gebracht. Met behulp van een spuit wordt wat beenmerg opgezogen. Dit opzuigen kan even pijnlijk zijn. Meestal wordt er een à twee keer opgezogen. Daarna wordt de naald verwijderd en wordt het wondje met een pleister afgeplakt. Deze pleister mag u na enkele uren verwijderen. Er wordt ook een buisje bloed uit de arm afgenomen. 

Bij een botboring wordt uit het heupbeen een klein stukje bot weggenomen. De arts brengt een speciale naald in met een draaiende beweging. Hierdoor wordt het stukje bot losgemaakt. Vervolgens wordt de naald met het stukje bot wat ‘schuddend’ naar buiten gehaald. De arts controleert of het stukje bot voldoende is. Mocht dit niet zo zijn dan wordt de punctie herhaald. Het wondje wordt verzorgd en afgeplakt met een paar hechtstripjes en een watervaste pleister. Het advies is om de pleister drie dagen te laten zitten. U mag met deze pleister wel voorzichtig douchen. 

Duur van het onderzoek

Dit onderzoek zal in totaal ongeveer 30 minuten duren:

  • De beenmergpunctie duurt ongeveer 15 minuten.
  • De botboring duurt ongeveer 15 minuten. 

Na het onderzoek

De plaats van de punctie kan nog enkele dagen wat gevoelig zijn. 

De uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend specialist tijdens uw volgend polikliniekbezoek. Indien u nog geen afspraak heeft wordt er een afspraak voor u gemaakt. Het duurt meestal 10 tot 14 werkdagen voordat de uitslag bekend is. 

Verhinderd

Mocht u, om wat voor reden ook, verhinderd zijn, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de polikliniek Hemato-oncologie. Bij bericht van verhindering minimaal één dag vóór het onderzoek is het mogelijk iemand anders in te plannen. 

Tot slot

Mocht u na het onderzoek nog vragen hebben, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen de polikliniek Interne geneeskunde of Hemato-oncologie. Bij dringende vragen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, kunt u buiten kantooruren contact opnemen met de Spoedeisende hulp, tel. 0492 – 59 55 71.

Contact


Polikliniek/dagbehandeling Hemato-oncologie

T: 0492 – 59 59 47

Polikliniek Interne geneeskunde

Locatie Helmond
T: 0492 – 59 59 59

Locatie Deurne
T: 0493 – 32 89 19


© 2024 Elkerliek ziekenhuis
ONC-12416
Laatst bewerkt: 11-12-2023